นักข่าวพลเมือง ตอน สหกรณ์ออมเพื่อชีวิตแรงงาน

snapshot29

หนึ่งในความหวังของผู้ใช้แรงงานหลายๆ คน คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ต้องเช่า หรือเงินขาดมือ การกู้ยืมจากสถาบันการเงินอาจเป็นเรื่องยาก ที่นี่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นอีกที่พึ่งทางการเงินของผู้ใช้แรงงาน

snapshot25

นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย “ถ้าหากเรามีผลผลิตหรือว่ามีเงินทุนมาร่วมกันเราก็สามารถที่จะทำให้มันเติบโต และก็แจกจ่ายคืนกลับไปยังสมาชิกทุกๆคน สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราก็ตั้งโดยสหภาพแรงงานอันนี้ชัดเจนเพราะสหภาพแรงงานเป็นองค์กรของคนงานที่รวมตัวกันเพื่อแสวงหาสิทธิต่างๆเมื่อได้รับเงินเดือนค่าจ้างสูงขึ้นก้เอามารวมกันเขาเรียกว่าเป็นธนาคารแล้วเวลาเดือดร้อนก็มากู้มีเหลือก็มาฝากลำบากก็มาถอนเดือดร้อนก็มากู้ฉะนั้นปรัชญาของสหกรณ์ก็คือช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเกษียณอายุไปแล้วก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดไปความมั่นคงในชีวิตก็จะยั่งยืนนี่คือปรัชญาและอุดมการณ์โดยรวบรัดของสหกรณ์”

แนวคิดการตั้งสหกรณ์นั้น เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแรงงานยามขัดสนมากู้ยืมได้ ยามมีเงินก็นำมาฝากไว้ ปลายปีมีเงินปันผลกำไรคืนให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์จึงถือว่าเป็นความหวังเป็นที่พึ่งทางการเงินของแรงงานในการที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้น

snapshot27

นายเสน่ห์ สรารำ พนักงานขบวนรถ จ. อุบลราชธานี  “การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ประโยชน์มากมายสิ่งแรกคือเราได้ออมเงินด้วย ต่อมาคือการกู้แล้วดอกเบี้ยต่ำ สวัสดิการอื่นๆก็มีดั่งเช่นเจ็บป่วยก็มีไปเยี่ยมได้ กู้แล้วได้ทั้งค่าเฉลี่ยคืนรวมทั้งสะสมก็ได้แล้วทั้งสองอย่างแม้กระทั้งปลดเกษียณก็ได้อีกเช่นเดียวกัน”

ทุกคนทำงานเพื่อการมีอนาคตที่ดี ต้องการมีปัจจัย 4 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แต่จะมีแรงงานสักกี่คนที่มีบ้านอาศัย มีอาหารดีดีกิน การที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเปิดโอกาสให้แรงงานที่เก็บออม กู้ และค้ำประกันกันเองได้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัวของพวกเขา

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน