นักข่าวพลเมือง ตอน ฝันหลังเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น มีประชากรที่อาศัยในกรุงเทพฯ ประมาณร้อยละ 40 ที่ไม่มีสิทธิไปเลือกตั้ง เพราะไม่มีทะเบียนบ้านใน กทม. แต่ในฐานะส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเมือง พวกเขามีฝันบางประการและมีข้อเสนอนโยบายให้ผู้ว่าฯ คนใหม่ ติดตามได้จากรายงานนักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน

ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่พึ่งจบไปเมื่อครั้งนี้ มีประชากรที่อาศัยในกรุงเทพฯราวร้อยละ 40 ไม่มีสิทธิไปเลือกตั้งเพราะเป็นคนไม่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพ พวกเขาเหล่านี้ประกอบอาชีพอิสระที่หลากหลายทั้งการค้าขายสินค้าและอาหาร หาบเร่ แผงลอย รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ขับแท็กซี่ ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมถึงเก็บกวดขยะรับซื้อของเก่า

สุชิน เอี่ยมอินทร์ กลุ่มคนไร้บ้าน นโยบายไม่ออกมาแห่งชาติผู้นอกโอกาส ระดับแรงงานนอกระบบพวกเราก็หนึ่งในแรงงานนอกระบบ มีอาชีพเก็บของเก่าบ้าง ขายของมือสอง ขายส้มตำริมฟุตบาตร

สมพร หารพรม ผู้ประสานงานกลุ่มคนไร้บ้าน คนไร้บ้านก็มีคุณค่าต่อเมืองไม่ว่าจะสร้าง เป็นแรงงานในเมืองสร้างเมืองให้สะอาดด้วยเพราะว่าเขาก็มีอาชีพที่เก็บของเก่าที่จะช่วยสร้างเมืองให้สะอาดขึ้น โดยคนไร้บ้านเขามีปัญหาเรื่องบัตรประชาชน เรื่องสถานะด้วยทั้งที่เป็นคนไทย

แม้แรงงานนอกระบบกลุ่มนี้จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ในฐานะส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองเติบโตและดำรงอยู่ได้พวกเขามีข้อเสนอนโยบายต่อผู้ว่าราชการคนใหม่

เสริมพงษ์ คงสถิต เครือข่ายซาเล้งและรับซื้อของเก่า ทางกลุ่มต้องการให้ทาง กทม. น่าจะจัดที่ค้าขายที่ได้ราคาเป็นธรรมให้เขา ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้คนที่มีเงินน้อยเข็นของไปแล้วก็เหมือผีเข้าป่าช้ายังไงก็ต้องขายราคาเท่าไหร่ก็ต้องขาย

ณีรมล สิทธิพรรณพงศ์ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ตัวดิฉันเองเป็นกลุ่มตัดเย็บเสื่อผ้าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงยามเราสูงอายุไปตอนชราภาพ ทาง กทม.ตอนนี้ท่านมีนโยบายจะไปสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ ตรงนั้นมันเป็นการส่งเสริมที่ปลายเหตุทุกคนหรือว่าอย่างดิฉันแก่ขึ้นมาอายุมากฉันก็ไม่อยากไปอยู่โดดเดี่ยวกับคนที่ไหน คนที่ไม่รู้จักอยากจะอยู่กับลูกหลาน อย่างอาชีพที่เราทำพออายุมากเราก็ทำไม่ได้แล้ว ตาก็มองไม่เห็นแล้วอยากจะให้ท่านเล็งเห็นตรงนี้ ให้มีการออม ออมไว้ยามชราภาพและให้ทาง กทม.สมทบ

แม้จะเป็นประชากรแฝงแต่พวกเขาก็หวังว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ จะให้ความสำคัญและมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อพลเมืองของกรุงเทพ ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งอีกจำนวนมากมายซึ่งมีส่วนสำคัญในการดำรงอยู่ของกรุงเทพมหานคร

นักข่างพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน