นักข่าวพลเมือง ตอน ที่นี่อินเดีย 3 : สู้แบบอหิงสา

ท่ามกลางฝนที่ตกไม่ขาดสาย วันนี้พวกเราเครือข่ายภาคประชาชนไทย ได้เดินทางมาที่เมืองโบพาล ประเทศอินเดีย เพื่อเรียนรู้งานขององค์กรภาคประชาชนที่ชื่อว่า เอ็กต้าปาริฉัตร

เอ็กต้าปาริฉัตรก่อตั้งมากว่า 30 ปี เพื่อต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินในบริบทที่คนอินเดียส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง เพราะที่ดินเป็นของนายทุน และพระราชา เกษตรกรต้องอพยพไปหางานทำในเมือง หรือเป็น แรงงานรับจ้างในที่ดินของตนเอง

เมื่อปีที่แล้วเอ็กต้าปาริฉัตรได้รณรงค์เรื่องปฏิรูปที่ดิน ด้วยการเดินธรรมยาตราครั้งใหญ่ จากโบพาลไปนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย โดยมีผู้เข้าร่วมเดินนับแสนคน

snapshot23  snapshot24

นีฮาย ซิงค์ ซีโรตารี แกนนำเยาวชน กลุ่มเอ็กตร้าปาริฉัตร เล่าว่า ก่อนมาเดินธรรมยาตรา เขาได้รับการอบรมแนวคิดสันติวิธี โดยฝึกทักษะต่างๆ เช่น การชุมนุมอย่างสงบ การเดินอย่างสันติ การเจรจาต่อรองกับรัฐ การทำงานในชุมชนตัวเองโดยเมื่อฝึกฝนอยู่เป็นประจำก็ทำให้มีจิตใจที่มั่นคง

ส่วนอานิต ไทรินกีรย แกนนำเอ็กตร้าปริฉัตรบอกว่า การเดินธรรมยาตราด้วยเท้าเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรนั้น ก็เพื่อสื่อสารกับสังคมทั้งในและนอกอินเดีย ให้มีความรู้และเข้าใจในเรื่องที่ดิน

เขาเชื่อว่า สังคมจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันเขายังเชื่อด้วยว่าการต่อสู้แบบนี้ไม่ควรมองว่าใครเป็นศัตรู อย่างที่ มหาตมะ คานธี กล่าวไว้ว่า“อย่างมองคนอื่นเป็น ศัตรู” เพราะมีคนดีอยู่ทุกที่เช่นกัน ทางด้านสังคม เอ็กตร้าปริฉัตรได้สร้างการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ เน้นสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยส่งเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้านเช่น ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สร้างอาชีพและผลิตสินค้าในชุมชน   นอกจากนี้ เอ็กต้าปาริฉัตร ยังเน้นการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น มีบทเพลงที่บอกถึงอุดมการณ์ ความทุกข์ยาก ในแต่ละภาษา มีการร้องเพลง เต้นรำ เพื่อสร้างความเข้าใจในการต่อสู้ร่วมกันนพพรรณ พรหมศรี จากกลุ่มคนไร้บ้าน ประเทศไทยบอกกับเราว่า ประเทศไทยก็มีการต่อสู้เรื่องที่ดินเช่นกัน ต่างกันตรงที่ ที่อินเดียนั้นคนมาร่วมกันสู้ในประเด็นที่ดิน แม้จะคิดต่างทางการเมืองอีกทั้งพวกเขายังมีการฝึกฝนและหล่อหลอมกันมาเป็นเวลานาน

snapshot37 snapshot38

วันนี้การทำงานเพื่อให้คนอินเดียได้รับความเป็นธรรม และสามารถเข้าถึงทรัพยากร เช่นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ำนั้น        บทเรียนการทำงานของกลุ่มเอ็กตร้าปริฉัตรบอกว่า การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงตามแนวทางสันตินั้นเป็นไปได้

วาสนา ลำดี นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงานจากประเทศอินเดีย