แรงงานโอด!ทำงานถึงตี4 ไม่ได้โอทีตามกฎหมาย

http://www.krujongrak.com/mapow62/page3.htmเมื่อวันศุกร์ที่  8 กรกฏาคม พ.ศ.2554   แหล่งข่าวนักสื่อสารแรงงานจังหวัดนครปฐมให้ข้อมูลว่า  มีญาติไปทำงานในบริษัทผลิตทอฟฟี่แห่งหนึ่งในอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งผลิตขายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ โดยบริษัทให้ทำงานเกินเวลาทำงานปกติ แต่ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้บริษัทได้สั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาตั้งแต่  เวลา  17.00 น. ถึง 04.00 น. ไม่มีเวลาหยุดพักกินข้าว โดยจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างชั่วโมงละ  27  บาท  ซึ้งตามกฎหมายนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ  40.31  บาท  เพราะลูกจ้างได้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 215 บาท  กรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดหรือวันอาทิตย์  บริษัทกลับจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพียง  1  แรง(215 บาท/วัน) และบวกเพิ่มให้อีกเพียง  50  บาท / วัน  ทั้งที่ตามกฎหมายต้องจ่าย  2  แรง (430บาท/วัน)  ซึ่งคนงานส่วนใหญ่ในบริษัทมีอายุ  50  ปีขึ้นไป  ไม่รู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสิทธิที่ควรจะได้รับ  แหล่งข่าวกล่าวว่าสาเหตุสำคัญที่ลูกจ้างไม่กล้าเรียกร้องสิทธิกับนายจ้างเพราะกลัวจะตกงาน  
 
นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  รายงาน