ทอดผ้าป่าสามัคคี เทิดศักดิ์ศรีแรงงาน จรรโลงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

DSCN9787

เมื่อ (19 ต.ค.57) ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้จัดงานทำบุญอุทิศให้บุคคลในขบวนการแรงงานที่วายชนม์ไปแล้วเพื่อรำลึกถึงและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูปการต่อขบวนการแรงงานในอดีตที่ผ่านมาและจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ด้วยแรงศรัทธาสนับสนุนจากองค์กรแรงงาน ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนองค์กรและบุคคลอื่นๆ ร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ทำให้มียอดเงินบริจาค ณ วันทอดผ้าป่า กว่า 360,000 บาท

DSCN0148 DSCN0173

บรรยากาศในงานคึกคักด้วยมีผู้มาร่วมงานกว่า 100 คน มีผู้นำแรงงานทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ และญาติผู้เสียชีวิตมาร่วมกิจกรรม ทำให้พิพิธภัณฑ์แรงงานที่คับแคบอยู่แล้วยิ่งแคบลงไปอีก กิจกรรมช่วงเช้าเริ่มจากการจัดพิธีรำลึกถึงผู้มีคุณูปการต่อขบวนการแรงงานที่เสียชีวิต โดยได้เชิญผู้แทนจากองค์กรต่างๆกล่าวต่อพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เนื่องโอกาสครบรอบ 21 ปี โดยสรุปคือ

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยก่อตั้งเมื่อปี 2536 อายุกว่า 21 ปีแล้ว ถือเป็นสถานที่สำคัญยิ่งต่อขบวนการแรงงานเพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงของแรงงานช่วยกันสร้างขึ้นมา ให้สังคมได้เห็นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของแรงงาน พิพิธภัณฑ์ฯได้รวบรวมเรื่องราวของผู้ใช้แรงงานตั้งแต่อดีตจากสังคมโบราณไพร่ทาส จนถึงปัจจุบัน บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงาน ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ การเรียกร้องสิทธิต่างๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม การรวมตัวจัดตั้งองค์กรเรียกร้องจนเกิดกฎหมายแรงงานฉบับแรกเมื่อปี 2499 แต่แรงงานมักจะถูกขัดขวางไม่ให้รวมตัว ถูกลิดรอนสิทธิอยู่เสมอมา ผู้นำแรงงานสำคัญหลายคนถูกทำร้าย ศุภชัย ศรีสติ ถูกประหารชีวิตกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ หลายคนถูกจับกุมคุมขัง ทนง โพธิ์อ่านถูกทำให้หายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอยเมื่อปี 2534 ซึ่งทั้งหมดล้วนถูกรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยให้แรงงานได้ศึกษาเรียนรู้อดีตเพื่อไปปรับใช้ในอนาคต

DSCN9863 DSCN9818

และสุดท้ายทั้งหมดได้ลงความเห็นเหมือนกันว่าอยากเห็นพิพิธภัณฑ์พัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และควรอย่างยิ่งที่ผู้ใช้แรงงานต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนช่วยให้พิพิธภัณฑ์แรงงานได้ยืนหยัดอยู่คู่สังคมไทย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์แรงงานและให้บริการต่อสาธารณะชนต่อไป

DSCN9826 DSCN0049

 

10341656_1481101765501065_5645800856824846431_n DSCN9998

 

ดูประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมงานได้ที่  https://www.facebook.com/thailabourmuseum?fref=ts

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : Thai Labour Museum