ต้นทุนแรงงานต่ำ ชะตากรรมแรงงานไทย

 

ต้นทุนแรงงานต่ำ  ชะตากรรมแรงงานไทย

บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก บี โอ ไอ ในการลดหย่อนภาษีจากรัฐบาลไทย  ได้แสวงหาผลประโยชน์กำไรอย่างมหาศาลจากการจ้างงานราคาถูก จ้างงานแบบเหมาช่วง แบบชั่วคราว  Subcontractโดยการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายแรงงานไทย

คนงานโลหะในบรรษัทข้ามชาติใหญ่ๆ ที่ผลิตรถยนต์แบร์นใหญ่ๆ ในประเทศไทยวันนี้ได้จ้างงานผ่านระบบนายหน้าทุกที่ ชึ่งการจ้างงานแบบ Subcontract  หามีความมั่นคงในการทำงาน ออเดอร์เยอะเร่งทำโอที หากไม่มีออเดอร์ตกงานทันที (ถูกเลิกจ้าง) การทำงานสวัสดิการที่บรรษัทข้ามชาติเหล่านี้เสนอต่อสาธารณะชนว่าดีเลิศนั้นมันไม่เป็นไปตามอย่างโฆษณาเลยแม้แต่นิด ลักษณะงานที่ทำเหมือนกันกับพนักงานประจำทุกอย่าง แต่ค่าจ้างและสวัสดิการต่างราวฟ้ากับดินทั้งๆที่เป็นคนไทยเหมือนกัน  ความเหลื่อมล้ำทางสังคมนี้ต้นตอมาจากรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยที่ไม่สนใจเรื่องแรงงาน  แรงงานกลุ่มนี้สิทธิเข้าถึงแค่ประกันสังคม  ทำงานกี่ปีกี่ชาติก็รับค่าแรงขั้นต่ำ จ้างแบบรายวัน ค่ากะน้อยกว่าพนักงานประจำครึ่งต่อครึ่ง ค่าครองชีพไม่มี ทำงานอยู่ได้ด้วยการทำโอที เดือนไหนไม่มีโอทีต้องกู้เงินนอกระบบ ถึงเวลาที่เราชาวนักสื่อสารแรงงานสะท้อนสู่สังคม ต่อสาธารณะชน เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้สังคมได้รับรู้ การจ้างงานของบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่เหล่านั้น จรรยาบรรณที่แท้จริง หรือแค่มาลงทุนและกำหนดนโยบายที่สวยหรูว่า (CSR) เป็นการคืนกำไรให้กับสังคม รัฐบาลไทยทำอะไรอยู่ ผู้นำแรงงานอยู่ไหน ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงที

                     รายงานโดย นาย ธีระวุฒิ  เบญมาตย์  ศูนย์นักสื่อสารแรงงานสมุทรปราการ