ติวเข้มกรรมการสหภาพแรงงานกันยง

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการสหภาพแรงงานกันยงอีเล็คทริคแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนากรรมการสหภาพแรงงาน เรื่อง “บทบาทหน้าที่การทำงานคณะกรรมการสหภาพแรงงาน " โดยได้เชิญวิทยากรอิสระ อ.ประยงค์ อุปเสน มาให้ความรู้กับคณะกรรมการ ให้รู้บทบาทหน้าที่การทำงานสหภาพแรงงาน ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ กับกรรมการสหภาพแรงงานเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักการทำงานสหภาพแรงงาน และมีความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติในองค์กรต่อไป

วีระ ทิพระสาหาร  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ