ตายกี่ศพสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯถึงจะเกิด

อีก 5 วันจะครบรอบจัดงาน 19ปีเคเดอร์ เรื่องสลดใจเป็นเหตุระเบิดโรงงานกรุงเทพซินเนติก BSTเมื่อวานเป็นโศกนาฏกรรมที่มีคนตายทันที 5 ศพ บาดเจ็บสาหัส 2 รายและประสบอันตรายเจ็บกะทันหันเข้า รพ.92  ราย จนต้องอพยพคนในชุมชนออก 12  ชุมชน เป็นเรื่องใหญ่มากๆ  และ เจ้าหน้าที่ หรือ สื่อมวลชน ที่เข้าไปดู คนเหล่าจะได้รับสารเคมีเข้าไป ด้วยเพราะกลิ่นก๊าซพิษลอยคละคลุ้งไปเป็นระยะ 10 กก.ซึ่งไม้รู้ว่า อีกระยะเวลา10ปีต่อมา พวกเขาเกิดเป็นมะเร็งกันหรือไม่  ก็ไม่สามารถเรียกร้องเอาค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาลเอากับใครได้ เพราะหลักฐานมันหายไปกับการเวลาที่ล่วงเลยไป รัฐไม่มีระบบติดตามตรวจสอบผลกระทบระยะยาว เพราะขาดบุคลากร  ขาดงบประมาณแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็แทบรับมือไม่ไหวแล้ว จะเข้าไปดู   ก็จะไปทนสูดอากาศพิษไม่ไหว ขนาดไม่ได้ระเบิดแค่สารเคมีรั่วไหล เมื่อครั้งก่อนๆ   ยังส่งผลให้คนในชุมชนต้องล้มป่วยแล้วนี่ถึงขั้นระเบิดขนาดนี้ มันย่อมกระทบผู้คนจำนวนหลายพันคน 
 
นิคมอุตสาหกรรมเกือบทุกที่ จะปลอดเรื่องการดูแลและควบคุมจากภาครัฐ ปลอดกฎหมายปล่อยให้อุตสาหกรรม  ไม่ปลอดภัยไม่ได้มาตรฐาน ก็ไม่มีปัญหา แต่แท้จริงแล้วรัฐต้องการจะเปิดโอกาสให้พวกนายทุนรู้สึกว่า มาลงทุนในเมืองไทย สร้างนิคมอุตสาหกรรมกันมากๆเถอะ รัฐพยายามเปิดทางลดช่องว่างทุกอย่างเพื่อชวนเชื่อ  โดยไม่คำนึงถึงคนงานที่เป็นลูกหลานคนไทย  ที่ต้องเสี่ยงภัยกับการสูญเสียสุขภาพ เพียงใดขนาดไหน มองดูชีวิตลูกหลานคนงานไทย  มันช่างดูด้อยค่าเสียจริงๆ  เพียงค่าแรงไม่กี่บาทที่ต้องยอมทำงานอย่างหักโหมถึงวันละ 16 ชั้วโมง เพื่อแรกกับรายได้ที่จะเอาไปจุนเจือครอบครัวและพออยู่ได้ไปวันหนึ่ง
 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เครือข่ายแรงงาน นักวิชาการด้านแรงงาน สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วย ฯ ต้องออกแรงและลงทุนด้วยนำพักน้ำแรงงานของกลุ่มคนป่วยอย่างมหาศาล  แบบกัดไม่ปล่อยติดตามผลักดันอย่างจริงจังต่อเนื่องมายาวนานย่างเข้า 19 ปี จะใกล้คลอดได้แล้วหรือยัง  ข้อเสนอให้เพิ่มศูนย์ข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์สถาบันฯ ในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและสถานการณ์ความไม่

ปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อทำการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   ไปยังต้นตอของปัญหาแบบสดๆเท่าทันข้อมูลครบถ้วน ไม่ถูกบิดเบือนไปจากความจริง นั่นนำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างดี และการสรรหากรรมการที่มีจิตใจทัศนคติมีความรู้ต่อเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานเข้าไปบริหารสถาบันฯนี้ หากยังจัดการและนำคนที่ไม่เข้าใจเฉื่อยชาต่อปัญหาเรื่องสุขภาพยังผลให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยขาดประสิทธิภาพ กระนั้นการร่างกฎหมาย พ.ร.ฏ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯฉบับนี้ รัฐก็ยังปฏิเสธเนื้อหาสำคัญที่เป็นข้อเสนอของเครือข่ายแรงงาน นักวิชาการแรงงาน  ไม่ยอมใส่เนื้อหาสำคัญนี้เข้าไป  ตัวแทนที่จะทำงานในสถาบันความปลอดภัยแบบลากตั้งกันเข้าไปแล้ว สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ก็คง เป็นเสมือนสถาบันฯที่มีความสำคัญ เป็นแค่เพียงถังรถคันเก่าๆคันหนึ่งที่ขาดตัวเครื่องกล ที่จะขับเคลื่อนบริหารจัดการนโยบายสำคัญของสถาบันฯ ขาดสมองที่บัญชาการงานด้านความปลอดภัยได้ ถังรถเก่าๆคันนั้นก็จะจอดสนิทโดยสิ้นอย่างเชิง จากการศึกษาข้อมูลของกองทุนปี 2553  คนงานภายใต้การคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน 8,177,618รายที่ประสบอันตรายทุพพลภาพ  เข้าใช้สิทธิจากกองทุนเงินทดแทนได้จำนวน 146,511รายคิดเป็นอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1000 คน  เท่ากับการประสบอันตราย  17.92ราย  รัฐต้องสูญเสียค่าทดแทนไปกว่า 1,500 ล้านบาท  ซึ่งไม่นับคนงานที่เจ็บป่วยสืบเนื่องจากการทำงาน หรือเจ็บป่วยจากสารพิษสารเคมีร้ายแรง  ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิกองทุนเงินทดแทนได้  ไม่รู้ว่าเป็นจำนวนอีกเทาไหร่ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์กองทุนเงินทดแทนได้นั้นเป็นตัวเลขที่หายไปอีกนับไม่ถ้วน   ในจำนวนนั้นมีคนงานที่เจ็บป่วยสืบเนื่องจากากรทำงาน  ที่พวกเขาถูกเลิกจ้าง  ไล่ออกจากการทำงานอย่างไร้ค่าไร้ความชอบธรรม กำลังอยู่ระหว่างขั้นอุทธรณ์กองทุน  หรือฟ้องเรียกค่าเสียหายทางสุขภาพกับสถานประกอบการ ซึ่งคนงานเหล่านั้นใจจริงเขาไม่ได้อยากมีคดีหรือมีปัญหาถึงโรงถึงศาลอะไร  เขาก็ คือคนงานที่อยากเอาเวลามาประกอบอาชีพแบบปกติอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่น  แต่เมื่อต้องสูญเสียสุขภาพอวัยวะประกอบอาชีพไม่ได้โรงงานปฏิเสธไม่รับผิดชอบ ทั้งยังต้องรักษาตัวต่อเนื่อง   จึงทำให้พวกเขาจำเป็นต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานตามตามกฎหมายเท่านั้น
 
ในวาระจะครบรอบ 19 ปี  โศกนาฏกรรมโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ไฟไหม้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ที่ทำให้คนงานวัยหนุ่มสาวต้องสังเวยชีวิตไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวถึง 188  ศพ ต้องบาดเจ็บสูญเสียสุขภาพอวัยวะ 469 ราย พี่น้องคนงานที่พึ่งเสียชีวิตที่โรงงานกรุงเทพซินเนติก ฯ และ จากพื้นที่อุตสาหกรรมอื่นๆทั่วประเทศ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ต้องขอคาราวะดวงวิญญาณ  ของพี่น้องคนงานเหล่านั้น ที่ต้องล้มตายและเสียชีวิต ด้วยการประสบอันตรายและเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน รวมทั้งครอบครัวของพวกเขา  ขออุทิศส่วนบุญกุศลที่องค์กรผู้ถูก
ผลกระทบได้ทำไปตลอดระยะเวลา 19   ปี   ยังส่งผลให้ดวงวิญญาณ  พี่น้องแรงงานทั้งหลายที่กำลังประสบความทุกข์อยู่  ได้มีความสุขพ้นทุกข์ ที่มี   ผู้ที่กำลังประสบความสุขก็ให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปและขอบุญกุศาลที่องค์กรผู้ป่วยฯได้อุทิศในการทำประโยชน์ในการช่วยพี่น้องคนงานที่กำลังเจ็บป่วยและประสบอันตรายจากการทำงาน ให้ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎมายทุกคน  คนที่ยังทำงานก็ขอให้ปลอดภัยจากเครื่องจักรและสารเคมีอันตรายการทุ่มเททำงานอย่างหนักผลักดันนโยบายเพื่อคุ้มครองสุขภาพพี่น้องคนงาน จงบังเกิดให้เป็นผลในสิ่งที่มุ่งหวัง   ให้รัฐบาลจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์  ตามที่เครือข่ายแรงงานต้องการโดยเร็วพลัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทำงานป้องกันคุ้มครองและพัฒนาส่งเสริมงานด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงานในอนาคตต่อไป
 
สมบุญ สีคำดอกแค  ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 081-813-28-98 วันที่ 6พฤษภาคม2555
 

อีเมล wept_somboon@hotmail.com เวฟไซด์ www.wept.org
สุขภาพดีคือชีวิตที่มั่นคง ความปลอดภัย คือ หัวใจของการทำงาน