ดนตรีแรงงาน”ภราดร”ร่วมงานวัฒนธรรมคนงานปักกิ่ง

paradon beijing

DSCN0833

ศูนย์วัฒนธรรมคนงานพลัดถิ่นปักกิ่งฯจัดงานฉลองตรุษจีน เชิญวงดนตรีแรงานไทย “ภราดร” ร่วมงานแสดง หวังแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนำเสนอเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของแรงงานผ่านกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดมาตรการดูแลแรงงานที่ย้ายถิ่นจากชนบทเข้าเมืองกว่า 260 ล้านคนในประเทศจีนที่ต้องกลายเป็นคนงานผู้ยากไร้มีรายได้ต่ำแต่ต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนงานและครอบครัว

ศูนย์วัฒนธรรมและการพัฒนา “บ้านคนงานพลัดถิ่น” ปักกิ่ง จัดงานฉลองวันขึ้นปีใหม่จีน (ตรุษจีน) ครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2557 ซึ่งจะมีกิจกรรมการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของคนงานจีนจากหลายภาคของประเทศ

การจัดงานครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดได้เชิญวงดนตรี “ภราดร” ซึ่งเป็นวงดนตรีแรงงานของไทยไปร่วมงานแสดง โดยติดต่อผ่านเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมของคนงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่คุ้นเคยกับวงภราดร และเคยเชิญวง ภราดร ไปแสดงในฮ่องกงหลายครั้งรวมทั้งงานที่เคยจัดในประเทศไทยเมื่อ 5 ปีก่อน โดยเห็นว่า “ภราดร” เป็นวงดนตรีของแรงงานที่มีบทบาทอย่างชัดเจนในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของคนงานไทยมาโดยตลอด โดยวงภราดรจะแสดงทั้ง 3 วันร่วมกับวงดนตรีของคนงานจีน ซึ่งทางวงภราดรก็ได้จัดส่งเนื้อเพลงที่จะแสดงไปให้คณะผู้จัดงานแปลเป็นภาษาจีนล่วงหน้าเพื่อให้เข้าใจความหมายของเพลง ส่วนดนตรีก็จะเน้นให้เห็นสำเนียงเพลงแบบพื้นบ้านของไทยเพื่อให้คนงานจีนได้รับรู้วัฒนธรรมการแสดงแบบไทยๆด้วย

สำหรับศูนย์วัฒนธรรมและการพัฒนา “บ้านคนงานพลัดถิ่น” ปักกิ่ง เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2545 เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ได้รับทุนสนับสนุนจาก อ๊อกซ์แฟมฮ่องกง สำนักวัฒนธรรมเทศบาลกรุงปักกิ่ง การบริจาคจากบุคคลทั่วไป และการเปิดร้านขายสินค้ามือสอง

กิจกรรมที่สำคัญคือ โรงเรียนประถมเพื่อลูกของคนงานพลัดถิ่น พิพิธภัณฑ์ศิลปะวัฒนธรรมคนงานพลัดถิ่น ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและรณรงค์เพื่อคนงานพลัดถิ่น และ ศูนย์บริการอาสาสมัครเพื่อคนงานพลัดถิ่น ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลแรงงานจีนที่อพยพย้ายถิ่นฐานไปหางานทำและอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่จากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาเมืองใหญ่ ซึ่งจำนวนแรงงานที่ย้ายถิ่นมีมากกว่า 260 ล้านคนที่ต้องมาเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงในเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ขณะที่มีรายได้ต่ำจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งต่อตัวครงานเองและครอบครัว

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน