แก้ปัญหาซันโคฯไม่คืบ รมว.แรงงานเลี่ยงนัด คสรท.

ปัญหาพิพาทแรงงานซันโคโกเซฯยังไม่คืบ รมว.แรงงานยกเลิกหารือแก้ปัญหาด้านผู้นำ คสรท. เจอทหารอ้าง ม.44 บุกพบถึงที่ทำการสหภาพยามวิกาล

12369176_982965125107553_1986060109867012062_n

วันที่ 13 มกราคม 59 เลา 15.00 –17.50 น. ได้มีการนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างสหภาพแรงงานซันโค โกเซ ประเทศไทยกับบริษัทซันโค โกเซ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีพันเอกพิเศษ ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ประธานการไกล่เกลี่ย พร้อมด้วยพันเอก ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 พันตำรวจเอกสเน่ห์ จรรยาสถิต  รองผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พร้อมทั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากกระทรวงแรงงาน       และจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานในครั้งนี้

โดยทางสหภาพแรงงานฯได้ยื่นข้อเสนอต่อบริษัทฯ ขอยอมรับโบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปีตามข้อเสนอของฝ่ายนายจ้าง แต่บริษัทฯจะต้องยอมรับเงื่อนไขดังนี้

1.ให้บริษัทฯถอนข้อเรียกร้องในส่วนของบริษัทฯทั้งหมด

2.ให้บริษัทฯยกเลิกการจ้างงานลูกจ้างรับเหมาค่าแรง

3.ในกรณีบริษัทฯเปิดโครงการสมัครใจลาออกจากการทำงาน ขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของลูกจ้าง ไม่ให้มีการบังคับหรือเลือกให้ลูกจ้างเข้าร่วมโครงการ

4.ให้บริษัทฯยกเลิกการปิดงานและรับลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯทั้งหมดกลับเข้าทำงานตามปกติ

5.ให้บริษัทฯจ่ายค่าจ้างในระหว่างการปิดงานให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่รับกลับเข้าทำงาน

แต่บริษัทฯไม่ยอมถอนข้อเรียกร้องโดยข้อเปลี่ยนแปลงค่ากะจากเดิมเดือนละ 1,400 บาทเป็นวันละ 100 บาทโดยจ่ายเฉพาะวันที่มาทำงาน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรางวัลอายุงานรวมถึงคงค่ารักษาพยาบาลปีละ 5,000 บาทและขอให้บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ด้านน.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมาฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) แจ้งว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยกเลิกการนัดปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการพิพาทแรงงานของสหภาพแรงงานซันโค โกเซ ประเทศไทยกับทางบริษัทฯ 14 มกราคม 2559  “ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากการที่ทางสหภาพแรงงานซันโคฯได้ไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อขอให้รัฐมนตรีได้ใช้อำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานดังกล่าว และต่อไปนี้จะเคลื่อนไหวอะไรต้องแจ้งให้ทางทหารรับทราบทุกครั้ง ตามคำสั่งที่ทางทหารแจ้งว่าเป็นอำนาจตามมาตรา 44” น.ส.วิไลวรรณ กล่าว

12400556_205465816460026_1730898336936285795_n

ต่อมาเมื่อกลางดึกวันที่ 13 มกราคม ได้มีทหาร ตำรวจ เข้าไปยังศูนย์คนงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ หรือที่ทำการสหภาพแรงงานถุงเท้านครหลวง เลขที่ 50/32 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อขอเข้าพบนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคสรท. โดยอ้างมาตรา 44 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในการเข้ามายามวิกาล ซึ่งทั้งนี้ทางทหารอ้างว่าได้รับคำสั่งให้มาพูดคุย และเชิญคุณวิไลวรรณไปพบกับผู้ใหญ่ข้างใน และคุณวิไลวรรณได้รับปากเข้าพบในบ่ายวันพรุ่งนี้ พร้อมแจ้งว่า การขับเคลื่อนของแรงงานซันโค โกเซเป็นประเด็นความเดือดร้อน ที่รัฐควรแก้ไข

นักสื่อสารแรงาน รายงาน