ชิ้นส่วนยานยนต์ และ โลหะ เดินหน้าควบรวม สหภาพอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2555  ณ. ห้องประชุมค่ายริมขอบฟ้า  เมืองโบราณ บางปู สมุทรปราการ สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย หรือ TAM ได้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อรับสมาชิกใหม่ นิติบุคคล ซันสตาร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่นกัน ได้มีมติยุบเลิกการดำเนินกิจการสหภาพแรงงานซันสตาร์ อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก ของ สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย

นาย ยงยุทธ  แม่นตะเภา  เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า  การที่การยุบรวม หรือการควบรวม ของสหภาพแรงงานซันสตาร์ ในครั้งนี้ ถือว่า เป็นนิมิต สัญญาณ อันดี อย่างหนึ่ง เพราะเมื่อพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานทั่วโลกเสี่ยงต่อการโดนคุกคามจากกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่อาจทำให้ เกิดความอ่อนแอขององค์กรสหภาพแรงงาน อย่างนั้น ฉะนั้นการที่มีการควบรวมเกิดขึ้นถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสหภาพฯ เป็นอย่างดี  และ เขาเองในฐานะที่เลขาฯของสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรแม่ ของ TAM ก็มีนโยบายในเรื่องนี้เป็นอันดับแรกๆ ในนโยบาย สำคัญของ TEAM เหมือนกัน

ทั้งนี้ TAM ได้มีสมาชิกซึ่งเป็น นิติบุคคล แล้ว จำนวน 10 นิติบุคคล และได้สมาชิกเพิ่มจำนวนไม่น้อย กว่า 300

ทวี  ประดับศรี  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานสมุทรปราการ  รายงาน