ชาวไดน่าร่วมใจลดโลกร้อน

แรงงานส่งตัวแทนร่วมประชุมสรุปการลดมลภาวะและของเสียของปี53ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 2 ของบริษัทไดน่าเมททอล จำกัด ที่ประชุมสรุปว่า จากการทำกิจกรรมในปี 53 สามารถลดต้นทุนได้ถึง 111,636 บาท จากการลดการใช้เศษผ้าและถุงมือผ้า ด้วยการซักถุงมือผ้าที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก และลดโลกร้อนได้อีกทางจากที่ไม่ต้องเพิ่มการนำเศษผ้าหรือถุงมือผ้าไปฝังกลบ
 
นายนิยม    กมลศิลป์  ผู้ดูและโครงการนี้กล่าวว่า  รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนรวมถึงไม่สร้างมลภาวะเพิ่มให้กับสังคมรอบข้างโรงงาน  ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ส่วนเงินที่ลดต้นทุนได้ทางคณะกรรมการก็ได้มีมติจัดสรรเงินถึง 26,000 บาท เพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับแผนกที่เข้าร่วมกิจกรรม
 
หลังจากกิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีบริษัทยังสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องในปี 54 ผู้ดูแลโครงการได้เปลี่ยนจากนายนิยม    กมลศิลป์ เป็นนายโอภาส   แก้วคง แทน
 
สมบูรณ์    เสนาสี    ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรารายงาน