ชาวบ้านแห่เข้าประกันสังคม ม.40

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ในชุมชนหมู่บ้านหนองเอี่ยน ตำบลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ชาวบ้านรวมกว่า 40 คนโดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน นางสำราญ ทองโบราณ ได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับสิทธิกฎหมาย กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองเอี่ยน กบินทร์บุรี โดยมี คุณ ชื่นมณี พรหมภัทรา นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการพิเศษ ประกันสังคม จังหวัดปราจีนบุรี ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนตอบข้อสงสัยผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คุณสมบัติ คือ ต้องมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี และต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 39 โดยให้การคุ้มครองสิทธิดังนี้ จ่ายเงินสมทบ 100 บาท (ประชาชนจ่าย 70 บาท/เดือน รัฐบาลจะร่วมจ่ายในปีแรก 30 บาท/เดือน) จะได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี
 
1.  กรณีจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อมีการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป
 
2.  กรณีทุพพลภาพ
 
3.  กรณีเสียชีวิต
 
จ่ายเงินสมทบ 150 บาท (ประชาชนจ่าย 100 บาท/เดือน รัฐบาลจะร่วมจ่ายในปีแรก 50 บาท/เดือน) จะได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี
 
1.  กรณีจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อมีการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป
 
2.  กรณีทุพพลภาพ
 
3.  กรณีเสียชีวิต
 
4.  กรณีชราภาพ ***หากผู้ประกันตน เลือกชำระเงินสมทบในทางเลือกที่ 2 คือ จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน จะมีการคุ้มครองกรณีชราภาพ
 
 หลังการอบรมมีผู้สนใจและสมัครเป็นผู้ประกันตนจำนวน 20 คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมยินดี ที่จะให้บริการชี้แจงประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป
 
 
ไพทูรย์ สีตา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานปราจีนบุรี   รายงาน