ชาวบ้านร้องสภาทนายความ ฟ้องสารวัตรเกษตรสองมาตรฐาน

กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำแพร่  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   ร้องเรียนสภาทนายความขอให้ฟ้องสารวัตรเกษตร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกรณีสารวัตรเกษตรอายัดข้าวโพดเมล็ดพันธุ์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553  สารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  จังหวัดพิษณุโลก  กรมวิชาการเกษตร ได้เข้าตรวจสอบร้านค้าการเกษตรที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  และได้ทำการอายัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทั้งหมดของนายบุญศรี  รุ่งเรือง สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำแพร่  จำนวน  2,800  กิโลกรัม และห้ามไม่ให้ร้านค้าการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ถูกอายัดไว้จนกว่าทางสารวัตรเกษตรจะทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ  ในเวลาต่อมานายเฉลิม  คำฟอง  ก็ถูกอายัดข้าวโพดเมล็ดพันธุ์  จำนวน  4,000  กิโลกรัมที่อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลกอีกราย

สารวัตรเกษตรได้แจ้งข้อหาแก่นายบุญศรีและนายเฉลิม  ว่าไม่มีใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมจากกรมวิชาการเกษตร และให้นายบุญศรีและนายเฉลิมรอรับเอกสารการแจ้งข้อหาและการแจ้งค่าปรับที่บ้าน  นับตั้งแต่เดือนเมษายน  พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน นายบุญศรีและนายเฉลิมยังไม่ได้รับการติดต่อจากสารวัตรเกษตรที่ทำการอายัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด  ทำให้นายบุญศรี และนายเฉลิม ได้รับความเสียหายจากการถูกอายัดเพราะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปี หากเกินกว่า 1 ปี เมล็ดพันธุ์จะเสื่อมสภาพ  ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นคิดเป็นมูลค่า 340,000 บาท

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 นายบุญศรีและนายเฉลิม พร้อมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำแพร่ทั้งหมด ได้ร่วมลงชื่อร้องขอให้สำนักงานสภาทนายความดำเนินการฟ้องสารวัตรเกษตรและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป

นายเขมชาติ ตนบุญ  ผู้ช่วยวิจัยไทบ้าน เกษตรพันธสัญญา