ฉันทนาวีณาเจรจาเหลว! สุดทน-ตั้งเต็นท์ ทวงโบนัส 60 วัน นายจ้างยันให้ 5 วัน

คนงานวีณาเจรจาไม่คืบ เมื่อวันที่ 20 มกราคม2555 สหภาพแรงงานวีณาการ์เม้นต์ กว่า 300 คนได้เดินเท้าร้องนายอำเภอวิหารแดงให้ช่วยเป็นผู้ใหญ่ไกล่เกลี่ย หลังจากที่สหภาพแรงงานวีณา การ์เม้นต์ ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อขอปรับปรุงสภาพการจ้างจำนวน 10 ข้อ โดยหนึ่งในข้อเรียกร้องคือการขอให้บริษัทจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานทุกคนๆละ 60 วัน ซึ่งได้มีการเจรจาในระบบทวิภาคีกันหลายครั้งแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ สหภาพแรงงานจึงได้แจ้งข้อพิพาทแรงงานเพื่อเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานของพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีและพนักงานไกล่เกลี่ยจากกองแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ซึ่งติดเพียงเงินโบนัสเพียงข้อเดียว

โดยตลอดระยะเวลาในการไกล่เกลี่ย 3 ครั้ง นายจ้างยังคงยืนยันที่จะจ่ายโบนัสให้เพียง 5 วัน สร้างความไม่พอใจให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมาเคยได้รับเงินโบนัส 30-36 วัน/ปี ทำให้สหภาพแรงงานฯจึงได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อขอมตินัดหยุดงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการนัดหยุดงานได้ สหภาพแรงงานจึงได้แจ้งนัดหยุดงานต่อบริษัทและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 และใช้สิทธินัดหยุดงานในเช้าวันที่ 18 มกราคม 2555 โดยมีการตั้งเต็นท์บริเวณหน้าโรงงาน เพื่อกดดันเรียกร้องสิทธิในโบนัสตามที่ได้ยื่นข้อเสนอไป

การเรียกร้องในครั้งนี้ สมาชิกได้ร่วมกันระดมเงินคนละเล็กละน้อยเพื่อเป็นทุนในการต่อสู้เนื่องจากสหภาพแรงงานพึ่งจะก่อตั้งได้เพียง 1 ปีเศษ จึงทำให้มีเงินทุนในการต่อสู้ไม่มากนัก ซึ่งหากองค์กรใดหรือบุคคลใดที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนการต่อสู้ของพี่น้อง สร.วีณา การ์เมนต์ สามารถติดต่อสนับสนุนได้ที่ นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง โทร.081-7590827  หรือ นางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการ กลุ่มฯสระบุรี โทร. 089-5379633 หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางจรูญรัตน์ แหยมนก ประธาน สร.วีณา การ์เม้นต์ โทร.089-8043110

นางจรูญรัตน์ แหยมนก ประธานสหภาพแรงงานฯกล่าวว่า  สหภาพแรงงานวีณา การ์เม้นต์ ก่อตั้งเมื่อปี 2553 ตั้งอยู่ที่ ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี มีสมาชิก 290 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 324 คน คนงานส่วนใหญ่มีอายุ 30-45 ปีขึ้นไป ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันๆละ 193-200 บาท ทำงานมากว่า 20 ปีและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนายจ้างควรเห็นใจคนงานที่ทุ่มเททำงานมานาน เพียงต้องการโบนัสเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแค่ 60 วันเท่านั้น ตอนนี้พวกเราก็มีภาระที่ต้องจ่ายแต่ละปี ค่าจ้างก็ไม่สูงพอที่จะมีเก็บโบนัสจึงถือเป็นความหวังของคนงานทุกคน ในวันนี้ (20 ม.ค. 55) คนงานทั้งหมดจึงได้เดินเท้ามาขอพบนายอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อขอให้เป็นคนกลางในการเจรจากับนายจ้าง ซึ่งทางนายอำเภอก็รับปากที่จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ในเวลา 13.00 น.ที่บริษัท ซึ่งคนงานขณะนี้ได้ชุมนุมรอคำตอบ

อนึ่ง บริษัทวีณา การ์เม้นท์ตั้งอยู่ หมู่ 10 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ทำการผลิตชุดชั้นใน ส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายได้จากการขายปีละเกือบ 100 ล้านบาท เปิดดำเนินกิจการมาแล้วประมาณ 20 ปี

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน