จี้เพิ่มค่าแรงแก้หนี้

20160914_1014271

“ศุภชัย” แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ต้องปรับโครงสร้างรายรับของประชาชนให้สอดคล้องกับรายจ่าย ด้วยการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้สูงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 300 บาทต่อวัน

วันที่ 22 กันยายน2559  มติชน สมาร์ทบิซ ออนไลน์ รายงานว่า  นางไดอาน่า บาลอฟคล็อช นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรืออังค์ถัด เปิดเผยรายงานการค้าและการพัฒนา 2559 พบว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกติดลบ 2.5% แต่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงให้ ยังมีการเติบโตอยู่ในอัตราเฉลี่ย 4% ขณะที่ไทยและมาเลเซีย เป็น 2 ประเทศที่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดในภูมิภาค

ด้านนายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการอังค์ถัด กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อบริษัทเอกชนมีกำไร จะมีการลงทุนเพิ่มเติม แต่ในปัจจุบันกลับไม่ลงทุน แม้รัฐบาลจะออกมาตรการต่างๆ สาเหตุมาจากการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ มีลักษณะผู้ถือหุ้นเป็นใหญ่ แทนที่จะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้กำไรถูกนำไปจ่ายเงินปันผล มากกว่าที่จะนำไปลงทุน ซึ่งทัศนคตินี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพราะต้องมีการลงทุนและการผลิต จึงจะสร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ต้องปรับโครงสร้างรายรับของประชาชนให้สอดคล้องกับรายจ่าย ด้วยการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้สูงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 300 บาทต่อวัน แต่ต้องมีการฝึกทักษะเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ได้มีประสิทธิภาพกว่าการอัดฉีดเงินมหาศาลเข้าในระบบโดยตรง ส่วนในระยะยาว ควรทำเส้นทางเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี และเพิ่มความร่วมมือในด้านกฎระเบียบให้สอดคล้องกันด้วย โดยวัตถุประสงค์จะต้องเป็นการพัฒนาให้ท้องถิ่นได้ประโยชน์ การค้าในแถบท้องถิ่นเติบโตขึ้น ไม่ใช่การนำเอาธุรกิจใหญ่ๆ จากเมืองหลวง ไปครอบงำหาประโยชน์ในพื้นที่ แบบที่นโยบายประชารัฐกำลังทำอยู่ในขณะนี้