จับตา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯคนงานอาจไม่ได้อะไร?

รมว.เฉลิมชัยนั่งประธานกรรมาธิการแรงงานหวังดันร่างฯของรัฐ

หลังจากร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมได้เข้าสู่วาระที่ 2 ในชั้นกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราทั้ง 4 ฉบับคือร่างของสส.ฝ่ายค้าน(เนื้อหาเดียวกับร่างของคนงานที่ยังอยู่ในตอนการตรวจสอบรายชื่อ) สส.ฝ่ายรัฐบาล 2 ร่างฯและร่างฯของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีการพิจารณาไปหลายครั้งแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดโดยเฉพาะหัวใจหลักที่คนงานเรียกร้องคือต้องเป็นองค์กรอิสระและคุ้มครองครอบคลุมลูกจ้างทุกประเภท โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งในส่วนกรรมาธิการคณะนี้มีตัวแทนลูกจ้างสองท่าน คือ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย และนายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ส่วนนายพนัส ไทยล้วนนั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาในฝ่ายกระทรวง

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย หนึ่งในกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายพ.ร.บ.ประกันสังคมได้กล่าวว่า  “จากการประชุมทุกนัดจะเห็นว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆ หลายมาตราของราต้องแขวนไว้ต้องขอสงวนไว้แต่ประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมากลับพิจารณากันเร็วมากจนผิดสังเกตซึ่งต้องดึงไว้ไม่อย่างนั้นจะพลาดได้เพราะเราเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งมองว่าคนงานอาจจะไม่ได้อะไรที่เป็นสาระของร่างฉบับคนงานเลยดังนั้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้จะมีการยื่นหนังสือกับประธานกรรมาธิการที่รัฐสภาเพื่อกดดันและย้ำเจตนารมณ์ของเรา”

ต้องคอยจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดว่าสิ่งที่ผู้ใช้แรงงานพยายามผลักดันให้เป็นกฎหมายที่คนงานมีส่วนกำหนดกันเองนี้จะได้รับการตอบรับอย่างไรจากฝ่ายการเมืองบ้างแต่สิ่งที่จะเห็นได้แน่ๆคือความจริงใจที่นักการเมืองมีต่อผู้ใช้แรงงานยิ่งใกล้จะมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรครั้งใหม่ยิ่งช่วยทำให้เราง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้นว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกพรรคการเมืองใด

มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน