จป.รับอ่อนประชาสัมพันธ์ทำอุบัติเหตุพุ่ง

คปอ. โรงงานอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ ในเขตบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมแก้ปัญหาอุบัติเหตุซ้ำซาก  พบสาเหตุเกิดจากหย่อนการประชาสัมพันธ์  จ.ป. รับเร่งฝึกอบรมหวังแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
 
   แหล่งข่าวจากคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) บริษัทอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ แห่งหนึ่งใน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา แจ้งว่า  กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  คปอ.บริษัทฯ ได้ยกเรื่องอุบัติเหตุภายในโรงงานขึ้นหารือ  เนื่องจากเกิดปัญหาบ่อยๆจนปัจจุบันติดอันดับ 1 ใน 10 ของจังหวัดอยุธยา  โดยในรอบ 1 เดือน เกิดอุบัติเหตุขึ้นรวมแล้ว 10 ครั้ง ทีทั้งกรณีนิ้วแตก  นิ้วขาด  แขนหัก  และกระดูกเท้าแตก  
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)เข้าชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่ง จป. รับว่าสาเหตุเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี  และพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการสื่อสารและฝึกอบรมให้พนักงานได้เข้าใจถึงระบบป้องกันอุบัติเหตุที่ถูกต้อง และมีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัทต่อไป
 
นักสื่อสารแรงงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง