คสรท.แถลงจุดยืนปฏิรูปประเทศ

Untitled-2

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนต่อการปฏิรูปประเทศ โดยมีการนัดร่วมเคลื่อนไหวใหญ่ร่วม 22 ธ.ค.ที่หน้ากระทรวงมหาดไทย พร้อมเสนอความเห็น 2 ข้อ ดังนี้1) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องออกจากนายกรักษาการพร้อมคณะรัฐมนตรี  2) ต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง เพื่อทำการปฏิรูปประเทศโดยประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เรื่องจุดยืนต่อการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองต่อรัฐบาล ประชาชนได้ออกมาแสดงออก โดยการชุมนุมต่อท่าทีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรีของรัฐทุกองค์กรที่หมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงในการบริหารประเทศอีกต่อไป เป็นรัฐบาลที่สร้างความเสียหาย มีการทุจริต คอรัปชั่น อย่างกว้างขวางใหญ่หลวงให้กับประเทศชาติอย่างหนัก และเป็นรัฐบาลที่โมฆะตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีเป็นที่สิ้นสุด แล้วว่ารัฐบาลนี้ใช้อำนาจโดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญ

Untitled-1

เราประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามมาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรามวลมหาประชาชนทวงอำนาจคืน โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มีความเห็นร่วมกันดังนี้

1) นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องออกจากนายกรักษาการพร้อมคณะรัฐมนตรี
2) ต้องมีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง เพื่อทำการปฏิรูปประเทศโดยประชาชนทุกสาขาอาชีพ

ดังนั้นคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) พร้อมที่จะร่วมชุมนุมใหญ่ จึงขอให้องค์กรสมาชิก จงออกมาร่วมการเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น โดยพร้อมเพรียงกันที่กระทรวงมหาดไทย

ยิ่งลักษณ์ ออกไป
เอาประเทศไทย คืนมา

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในที่สุด
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
20 ธันวาคม 2556