คสรท.เร่งลงพื้นที่พบสมาชิก เตรียมความพร้อมดันรัฐรับอนุสัญญา 87 และ98

Untitled-1-copy

แรงงานอ่างทองรับลูกเคลื่อนต่อทางความคิดหลังลงพื้นที่ให้ความรู้ และประชุมปฏิบัติการ เห็นรด้วยว่าปีนี้ต้องเคลื่อนใหญ่ หวังให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ 98 หลังเรียกร้องมานาน เตรียมความพร้อมระดมทุน อาหาร และคน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ร่วมกับ 3 สหภาพแรงงานจังหวัดอ่างทองจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อน และรณรงค์ของแรงงานในระดับพื้นที่ ต่อการผลักดันให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98” ที่ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนด์แบ็ลค

Untitled-11-copyUntitled-6-copy

นายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง รองเลขาธิการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็คกล่าวว่า เป็นการให้ความรู้กับสมาชิก และกรรมการสหภาพแรงงาน 3 แห่ง คือสหภาพแรงงานไทยเรย่อน สหภาพแรงงานแพน และสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค เป็นการทำความเข้าใจเรื่องปัญหาการรวมตัวจัดตั้ง และการเจรจาต่อรอง พร้อมทั้งความเป็นมาของขบวนการเคลื่อนไหวผลักดันให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับที่ยังไม่มีความคืบหน้า และผู้เข้าร่วมเองก็ได้มีการระดมความเห็นว่าจะมีการร่วมผลักดันอย่างไร เมื่ออนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับมีความจำเป็นและสำคัญต่อสิทธิของแรงงานที่ยังไม่สมารถเข้าถึงสิทธิการรวมตัว เจรจาต่อรอง โดยสรุปกันว่าคงต้องออกมาเรียกร้องร่วมกับขบวนการแงงานในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 และจะไม่กลับหากรัฐบาลไม่รับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ จะมีการชุมนุมร่วม และระดมเงินในการเข้าร่วมขับเคลื่อน โดยเวียนกันเข้ามาชุมนุม บางส่วนก็จะเป็นฝ่ายส่งเสบียงสนับสนุน เป็นต้น

Untitled-17-copyUntitled-9-copy

นักสื่อสารแรงงานรายงาน