คสรท. เดินหน้าหางบหนุนยุทธศาสตร์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

22

คสรท.จัดแข่งขันโบว์ลิ่งหาทุน หนุนกิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรมีสมาชิกเข้าร่วม 69 แห่ง ได้เงินแสนกว่า

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 58 เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล คสรท. ครั้งที่ 1 ณ BLU-O RHYTHM & BOWL สาขา MEGA บางนา ชั้น 2 ศูนย์การค้าเมกะบางนา กม.8 กรุงเทพมีสหภาพแรงงาน และองค์กรสมาชิกเข้าร่วม 69 แห่ง จุดประสงค์เพื่อหาทุนในการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม คสรท.ในยุทธ์ศาสตร์ต่างๆที่ตั้งไว้ เพื่อให้บรรลุ การจัดงานในวันนี้ เพื่อให้ พี่น้องของเรา ช่วยกันซื้อบัตรโบว์ลิ่งทุกองค์กร ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายก็น่าจะมีเงินสนับสนุนการเคลื่อนไหวยุทธ์ศาสตร์ และถือว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ในหมู่มวลสมาชิก คสรท.เรา การแข่งขันวันนี้ มี ถ้วยรางวัล มากมายพร้อมด้วยพระรุ่นแรงงานให้กับทุกรางวัล และเนื่องจาก นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคสรท. ติดภารกิจ ยังเดินทางมาไม่ถึง

นายชาลี ลอยสูง รองประธานคสรท.เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดงานว่า การจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ เรามียุทธศาสตร์ใหญ่ๆได้มีการขับเคลื่อนกัน ทุกครั้งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งนั้น ซึ่งก่อนที่จะเป็นองค์กรสมานฉันท์ได้ ก็ไม่ใช้คนเพียงแค่ 2 หรือ 3 คนมาออกเงินกัน แต่เรามีการเก็บเงินรวบรวมมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ดังนั้นจึงอยากให้พี่น้องของเราช่วยกันสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสมานฉันท์แรงงานไทย อย่าได้มีอุปสรรค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องผู้ใช้แรงงานของเรา

 

Untitled-4Untitled-5

ดังนั้น การจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

1. เพื่อเป็นการหารายได้เป็นกองทุนในการขับเคลื่อนยุทศาสตร์

2. เพื่อสร้างความสามัคคีในเครือข่ายพี่น้องผู้ใช้แรงงานและสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับพี่น้องคนงานด้วยกัน

3. เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องได้ออกกำลังกาย เพราะ 1 ปีมีครั้งแล้วยังได้ออกกำลังกับเพื่อนพี่น้องแรงงานเยอะแยะมากมาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ อนามัยให้แข็งแรง

ในวันนี้ทุกต่างก็มากันด้วยความปลื้มปีติยินดี ดังนั้น กระผมขอให้การจัดงานการจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งพี่น้องได้สนุกสนานกันทุกท่าน จึงขอเปิดการการจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล ณ บัดนี้ จากนั้นประธานในพิธี นายชาลี ลอยสูงก็ได้ทำการตัดริบบิ้นเปิดงาน และโยนลูกโบว์ลิ่งเพื่อเปิดการแข่งขัน

Untitled-3Untitled-2

ด้านนายยงยุทธ เม่นตะเภา ได้กล่าวในการจัดงานโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ว่า พี่น้องครับในส่วนของสมานฉันท์แรงงานไทย พร้อมทั้งเครือข่ายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน สภาแรงงาน กลุ่มย่าน และบุคคลต่างๆทุกสาขาอาชีพ สมานฉันท์แรงงานไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2544 ทำงานเชิงประเด็น ก็คือการร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ขบวนการแรงงานไทยก็มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าทำไมปัญหาด้านแรงงานได้มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเองสมานฉันท์แรงงานไทย เป็นองค์กรของพี่น้องเองต้องพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อความอยู่รอด ถึงแม้จะเป็นองค์กรเถื่อนที่สถาบันอื่นได้กล่าวอ้าง แต่องค์กรแห่งนี้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานหลายรูปแบบ

ทั้งนี้ หลังการจัดงานได้มีการสรุปว่ามีรายรับจำนวนเงิน 189,001 บาท  มีรายจ่าย 87,729 บาท เงินคงเหลือทั้งหมดคือ 101,272 บาท

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มย่านเวลโกร์ว รายงาน