คสรท. ฮึดสู้จับมือ 6 สภา ส่งผู้นำแรงงานลงสมัครกรรมการไตรภาคี 6 คณะ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) โดยนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ส่งหนังสือถึงสหภาพแรงงาน กลุ่มต่างๆ เรื่องหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 6 คณะ และพันธ์มิตรสภาแรงงาน 6 สภา  เพื่อให้สหภาพแรงงานที่ลงทะเบียนไว้ไปใช้สิทธิ เลือกตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการไตรภาคี หลังจากกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เปิดให้ผู้แทนสหภาพแรงงานได้สมัครเข้า รับการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 เวลา09.00-15.00 น. โดยเขต 10 เลือกตั้ง ที่ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ดินแดง ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพฯ (สามารถคลิกดู ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการเลือกตั้ง) คณะกรรมการไตรภาคี 6 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

2. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

3. คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

4. คณะกรรมการประกันสังคม

5. คณะกรรมการอุทธรณ์

6. คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน  

บัดนี้กระทรวงแรงงานได้ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

หมายเลข

ชื่อ-นามสกุล

สหภาพแรงงาน

องค์กร

1.  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

หมายเลข 7

นายสมพร ไชยเลี้ยบ

สร.สยามซาร์ป

สภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย

หมายเลข 8

นายการะเวก ศรีผดุง

สร.ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท

สภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย

หมายเลข 9

นางนลิน อ่ำสวัสดิ์

สร.ทุงไทย แฟชั่น

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

หมายเลข 10

นายตฤบดี สุขวงศ์

สร.ที.ไอ.ดี

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

หมายเลข 11

นายศุภชัย นามสุทโท

สร.เครื่องยนต์และอะไหล่อีซูซุ แห่งประเทศไทย

สภาลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

2. คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

หมายเลข 7

นายอรุณ น้อยสุวรรณ

สร.เซนต์โกเบนซิคิวริท

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

หมายเลข 8

นายประเสริฐ วรรณจรูญ

สร.ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช

สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย

หมายเลข 9

นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย

สร.อินโด – รามาเคมีคอลล์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

หมายเลข 10

นายธีระบูลย์ ไชยสิริรัตนกูล

สร.สยามโตโยต้า

สภาลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

หมายเลข 11

นายสุริยันต์ วงศ์ใหญ่

สร.เอคโคออโต้พาร์ทสัมพันธ์

สภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

หมายเลข 5

นายธนกิจ โสภา

สร.เอ็ฟ ซี ซี

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

หมายเลข 7

นายธนภัทร์ เที่ยงแท้

สร.มิตซูบิชิ อีเล็กทริค ประเทศไทย

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

หมายเลข 9

นายไพทูรย์ บางหรง

สร.อุตสาหกรรมท่อเหล็ก

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

หมายเหตุ : สำหรับคณะนี้ ผู้ลงคะแนนจะต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากหมายเลขผู้สมัครไม่ได้เรียงกัน

 

4. คณะกรรมการประกันสังคม

หมายเลข 8

นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร

สร.ฮอนด้าแห่งประเทศไทย

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

หมายเลข 9

นายประกาย วิเศษวิสัย

สร.เอนไกไทย

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

หมายเลข 10

นายอินชวน ขันคำ

สร.ก่อสร้างแห่งประเทศไทย

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

หมายเลข 11

นายบรรชา ประสิทธิ์สันต์

สร.ไทย

สภาองค์การลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติ

หมายเลข 13                     

นายสมพร ขวัญเนตร

สร.ผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

หมายเหตุ : สำหรับคณะนี้ ผู้ลงคะแนนจะต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากหมายเลขผู้สมัครไม่ได้เรียงกัน
 

5.คณะกรรมการอุทธรณ์

หมายเลข 6

นายวีระ เจริญวรรณยิ่ง

สร.เคมีไทยอาซาฮีโซดาไฟ

สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย

หมายเลข 7

นางสาวธนพร วิจันทร์

สร.นครหลวงบร๊าสแวร์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

หมายเลข 8

นายชัยวิวัฒน์ อุ่นทะยา

สร.สมบูรณ์ โซมิค

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

6.  คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

หมายเลข 5

นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล

สร.ผู้บริหารโตโยต้า ประเทศไทย

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

หมายเลข 6

นายบรรจง บุญรัตน์

สร.สยามริกเก้น

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

หมายเลข 7

นายนิคม สองคร

สร.ไทยนิปปอนสตีล

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

รายชื่อทั้ง 6 คณะ จำนวน 24 คน  เป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้กากบาท (X) ตามหมายเลขทั้งแจ้งมา

อนึ่งคณะผู้ประสานงานสภาแรงงานและ คสรท. จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการลงคะแนนอีกครั้งในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ สภาแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และจัดสัมมนาให้กับผู้สมัครและผู้ที่ลงคะแนนเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการไปลงคะแนน ในวันที่ 3 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ เวลา 09.00 น.รายละเอียดจะแจ้งให้รับทราบอีกครั้ง 

////////////////////////////////////////////////////////////