คสรท.ยื่น 5 ข้อ เสนอแก้ปัญหาการเลิกจ้าง เหตุขึ้นค่าแรง 300บาท

ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกออากาศวันที่ 23 มกราคม 2556

คสรท.ยื่น 5 ข้อ เสนอแก้ปัญหาการเลิกจ้างจากนโยบายขึ้นค่าแรง 300บาท ส่งผลให้หลายบริษัทปิดกิจการ เพราะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และภาระบริษัทไม่สามารถจ่ายได้ ในขณะที่บางบริษัทใช้นโยบายเป็นข้ออ้างในการเลิกจ้างพนักงาน

คณะกรรมการสมานฉันท์เเรงงานไทย ยื่น 5 ข้อ เสนอให้กระทรวงแรงงาน แก้ปัญหาการเลิกจ้างและจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายกำหนด หลังข้อร้องเรียนส่วนใหญ่พบว่า ผู้ประกอบการใช้ข้ออ้างเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เป็นเหตุผลเลิกจ้าง เมื่อตรวจสอบข้อมูลรายรับของบริษัทบางแห่งพบว่า มีกำไรมากกว่าครึ่ง

คสรท. ยื่น 5 ข้อเสนอ  3คสรท

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ ตั้งเเต่วันที่ 1 ม.ค. 56 มีผู้ใช้แรงงานถูกเลิกจ้างและร้องเรียน ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับค่าจ้างไม่เป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์เเรงงานไทยตั้งขึ้น ซึ่งสาเหตุการเลิกจ้าง  เนื่องจากผู้ประกอบหลายราย อ้างถึงผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท ทำให้ต้องปิดกิจการ เพราะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นภาระบริษัทไม่สามารถจ่ายได้ เเต่จากการตรวจสอบข้อมูลรายรับของหลายบริษัทที่อ้าง พบว่าหลายเเห่งมีกำไรมากกว่าครึ่ง

ข้อมูลของเเรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ตั้งเเต่การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ พบว่า เเรงงานหญิงได้รับผลกระทบมากกว่าเเรงงานชาย เนื่องจากสถานประกอบการที่ปิดกิจการส่วนใหญ่ อยู่ในประเภทสิ่งทอ เเละกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งมีพนักงานผู้หญิงร้อยละ 80 โดยผลกระทบสำคัญของเเรงงานหลังถูกเลิกจ้างคือ ภาระที่ต้องดูเเลสมาชิกที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ในครอบครัว ทั้งในเรื่องการบริโภคประจำวัน การศึกษาของบุตร เเละค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงเรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน ดำเนินการ 5 เรื่อง คือ มีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกผลกระทบจากการเลิกจ้าง, ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเเรงงานอย่างเคร่งครัด, รัฐบาลไม่ควรปัดความรับผิดชอบในการให้ลูกจ้างมาต่อรองสิทธิกับนายจ้างเพียงลำพัง แต่ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนเเละยั่งยืน, จัดหางานหรืออาชีพให้กับเเรงงานที่ถูกเลิกจ้างทุกคนโดยทันที และ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการเลิกจ้างคนงาน เเละปิดกิจการ หลังจากปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพื่อตรวจสอบสถานการณ์เเละค้นหาข้อเท็จจริงของบริษัทเเต่ละเเห่งที่เลิกจ้าง