คสรท.พาลูกจ้างKFC ร้องสถานทูตเอเมริกา แก้ปัญหานายจ้างละเมิดสิทธิสหภาพ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา  นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสหภาพแรงงานอาหารและบริการ ประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกจ้างของปบริษัทยัมเรสเทอรองส์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ ผู้บริหารและผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหารบริการด่วน KFC และ PIZZA HUT ในประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่ ถึงนางคริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย

นายชาลี ลอยสูง ประธานคสรท. ได้กล่าวว่า เนื่องจาก บริษัท ยัมเรสเทอรองส์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศเลิกจ้างผู้แทนพนักงานจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายกฤษ สรวงอารนันท์ นางสาวศิวพร สมจิตร และนางอภันตรี เจริญศักดิ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ขณะที่พนักงานบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และปทุมธานี จำนวน 260 คน จากพนักงาน 900 กว่าคน ได้ร่วมกันลงชื่อยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัท ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 พร้อมแต่งตั้งผู้แทนเจรจา 7 คน เพื่อเข้าเจรจากับตัวแทนบริษัท

ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เห็นว่า การกระทำดังกล่าว เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นข้อเรียกร้อง และการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งนายจ้างกระทำการละเมิดกฎหมาย แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 64

นายชาลี ลอยสูง กล่าวถึงบริษัท ยัมเรสเทอรองส์ฯ ถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ในด้านการให้บริการรับสั่งอาหาร และการจัดส่งถึงบ้าน คือ KCF และ PIZZA HUT ที่มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคในระดับสากล ซึ่งเกิดจากกำลังแรงงาน การทำงานอย่างทุ่มเทของพนักงานเป็นส่วนสำคัญ ดังนั้นต้องปฏิบัติต่อพนักงานด้วยมาตรฐานแรงงานสากลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสิทธิแรงงานภายใต้อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอเรียกร้องต่อนางคริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย โดยให้ผู้บริหารบริษัท ยัมเรสเทอรองส์อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นนายจ้างสัญชาติอเมริกา ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน ตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 และหยุดการละเมิดสิทธิแรงงาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานแรงงาน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน    

นายชาลี ลอยสูงกล่าวอีกว่า คสรท.ขอสนับสนุนการต่อสู้ของพนักงาน KFC ในการเรียกร้องสิทธิ ในนามของ “สหภาพแรงงานอาหารและบริการ ประเทศไทย” และจะร่วมผลักดันการคุ้มครองสิทธิแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ต่อไป 

ทั้งนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาฯได้เชิญตัวแทนเข้าไปพูดคุย พร้อมรับปากที่จะช่วยแก้ปัญหา และแปลเอกสารที่ยื่นนี้ส่งไปยังเอกอัคราชทูตสหรัฐฯ เพื่อเชิญนายจ้างยัมเรสเทอรองฯมาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ไม่เห็นด้วยหากนายจ้างชาวอเมริกันจะมาละเมิดสิทธิแรงงานไทย

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน