คสรท.ยกเลิกประชุม ชวนสมาชิกบุก กระทรวงแรงงาน

PA0700231

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ส่งหนังสือถึงสมาชิก ยกเลิกประชุม พร้อมนัดเข้าร่วมชุมนุม เลขาธิการคสรท. แจง ไม่ใช่มติกรรมการบริหาร เป็นมติกรรมการยุทธศาสตร์ 1

วานนี้(30 ธ.ค. 56 ) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้แจ้งองค์กรสมาชิกเรื่อง ขอยกเลิกการประชุมประจําเดือนธันวาคม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เนื่องจากสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไป โดยกลุ่มผู้ชุมนุม ยกระดับการต่อสู้ เคลื่อนไหวตามจุดต่างๆ กระทรวงแรงงานคือเป้าหนึ่งของการเคลื่อนไหว โดยเหตุทั้งหมดนี้ทําให้คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ขอยกเลิกการประชุมและขอเชิญสมาชิก และเครือข่ายแรงงาน ทุกท่าน รวมพลรวมพลังเดินทางเข้ายึดกระทรวงแรงงาน

42

นายยงยุทธ์ เม่นตะเภา เลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ให้สัมภาษณ์ว่า ทางคสรท.ได้ออกหนังสือ ยกเลิกการประชุมประจำเดือนธันวาคม และเชิญชวนร่วมเคลื่อนไหวสมาชิกร่วมเคลื่อนไหวในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 นั้น เป้าหมายคือกระทรวงแรงงาน ซึ่งเราไม่ได้เลยไปสู่การต่อสู้ทางการเมือง เพียงต้องการบอกให้รับบาลรู้ว่า การที่รัฐไม่รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองนั้นรัฐบาลเบี้ยวข้อตกลง และการที่รัฐบาลเสียงข้างมากโหวตไม่รับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมของฉบับประชาชน และการละทิ้งหน้าที่การแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวันนี้

“การเชิญชวนพี่น้องสมาชิกคสรท.เข้าร่วมชุมนุมนั้นไม่ได้เป็นมติคณะกรรมการบริหารคสรท. แต่เป็นมติประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์1 ขบวนการแรงงานก้าวสู่การเป็นพลังนำในการสร้างสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งได้มีการประชุมฉุกเฉินเมื่อวานเย็นนี้ได้มีมติเข้าร่วมชุมนุม และเดินไปยังกระทรวงแรงงาน” นายยงยุทธ์ กล่าว

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน