คสรท.มีมติไม่ร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

คสรท.ทบทวนมติไม่เข้าร่วมจัดงานวันแรงงาน หลังคณะกรรมการจัดงานมีมติเดินหน้าประกวดเทพธิดาแรงงาน ไม่ฟังเสียงค้านจากกลุ่มแรงงานหญิง สรส.รับลูกร่วมกันจัดวันกรรมกรสากลเอง เพื่อเชิดชูศักดิ์ศรีแรงงาน 

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 ในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้มีการนำวาระการเข้าร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติมาทบทวนมติเข้าร่วมจัดงานกับคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

นางอารยา แก้วประดับ ฝ่ายสตรีสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ทางสรส.ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2554 เนื่องจากกลุ่มผู้หญิงไม่เห็นด้วยกับการจัดประกวดเทพธิดาแรงงาน เนื่องว่าเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์วันกรรมกรสากล การนำผู้หญิงที่เป็นแรงงานมาประกวดความสวยความงาม และหากจะเลือกพรีเซ็นเตอร์ในโครงการขยายความคุ้มครองประกันสังคมในมาตรา 40 ก็ควรเลือกจากแรงงานนอกระบบ จะดีกว่าแต่ทางคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานยังคงมติในการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานต่อ ซึ่งในส่วนของสรส.ได้ข้อสรุปแล้วว่าหากทางคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานยังคงจัดประกวดฯทางสรส.จะไม่เข้าร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีกล่าวว่า การที่คณะกรรมการจัดงานไม่ได้ฟังเสียงทักท้วงของกลุ่มผู้หญิง และมองว่าการประกวดเป็นการเพิ่มคุณค่าของผู้หญิงนั้น ซึ่งตนไม่เห็นว่าจะเพิ่มคุณค่าตรงไหน คิดว่าเป็นการเพิ่มราคา ยังคงมองผู้หญิงเป็นเพียงตราสินค้า โดยมีการพูดถึงการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมจนเป็นดาราได้ หรือกระทั้งการประกวดนางสาวไทย ซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละประเด็น อันนั้นก็เป็นความสมัครใจของพี่น้องผู้หญิงที่จะเลือกเข้าสู่เวที

ประกวดความงาม แต่ส่วนที่กลุ่มผู้หญิงคัดค้านคือการจัดประกวดในงานวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นเวทีที่จะนำประเด็นปัญหาแรงงานต่างๆมาสะท้อนต่อรัฐให้มีการแก้ไขปัญหา กับนำเรื่องการประกวดความสวยงามของแรงงานหญิงมาเป็นการดึงดูด และยังมีเสียงของผู้ชายที่ตื่นเต้นในการที่จะมีผู้หญิงมาเดินโชว์บนเวที แม้ว่าตอนนี้จะบอกว่าไม่กำหนดเรื่องสัดส่วน หรือเรื่องชุดกีฬาให้ใส่ชุดวอมขาวยาวก็ตาม ตนรับไม่ได้จริง หากต้องการพรีเซ็นเตอร์ ควรใช้ตัวจริงเสียงจริงของแรงงานนอกระบบได้ เสนอว่าให้นำเงิน 5 แสนไปบริจาคช่วยพี่น้องทางใต้ที่เดือดร้อนดีกว่า ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลคิดอะไร แค่พรีเซ็นเตอร์เชิญชวนให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ต้องทำให้เกิดความขัดแย้งกับขบวนการแรงงานด้วย

นางสุจิน รุ่งสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายนอกระบบเล่าว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการทำแบบสอบถามให้ลงพื้นที่เรื่องความเห็นในการเข้าสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่าแรงงานนอกระบบมีความเห็นเป็นอย่างไร รวมทั้งเครือข่ายแรงงานนอกระบบก็จะมีการเข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในวันที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.เพื่อการทำงานร่วมกันในการให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้ประกันสังคมมาตรา 40 และวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตน ซึ่งต่อประเด็นการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานจึงไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไร

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า เนื่องจากทางกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้มีการทำหนังสื่อ และออกมาแถลงข่าวคัดค้านท้วงติงเรื่องการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานเพราะเห็นว่าไม่สมควรที่จะมีการจัดประกวดร่วมกับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ โดยใช้ข้ออ้างว่าเพื่อนำมาเป็นพรีเซ็นเตอร์เชิญชวนให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 ว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมการจัดงานวันกรรมกรสากล เป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ เวทีที่จะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของแรงงาน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม  คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ จึงได้มีมติร่วมกันว่าจะไม่เข้าร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ โดยกำหนดจัดร่วมกับทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  ซึ่งในการเดินรณรงค์ และร้วทเฉลิมฉลอง เพื่อเชิดชูศักศรีแรงงาน วันกรรมกรสากล ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (4 เมษายน 2554) ที่โรงแรมบางกอก พาเลซ หลังการสัมมนาเรื่อง “ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….(ฉบับขบวนการแรงงาน)”

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจะทำหนังสือแจ้งไปทางคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานให้ทราบถึงการไม่เข้าร่วมต่อไป

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน