คสรท.ฝึกเข้มจบหลักสูตรแกนนำสิทธิแรงงาน

206232_548602935162457_1066302153_n

ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมแมนฮัตตัน คลองหลวง ปทุมธานี คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย จัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นเพื่อพัฒนาเป็นแกนนำฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยมี นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย และนางสาวชนญาดา จันทร์แก้ว เป็นวิทยากรฝึกอบรม

การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการฝึกอบรมในเรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบวิกฤตอุทกภัยเพื่อการเข้าถึงและคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้รู้ถึงสิทธิแรงงานตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน รู้ถึงช่องทางการเข้าถึงสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งฝึกทักษะในการเขียนคำฟ้องคำร้องต่างๆ โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 51 คน จาก 3 พื้นที่หลักที่ประสบอุทกภัยคือ อยุธยา รังสิต และอ้อมน้อยฯ หลังจากนั้นจึงคัดเลือกเหลือ 14 คนเฉลี่ยจากทั้ง 3 พื้นที่ เพื่อเข้าฝึกอบรมปฏิบัติการแบบเข้มข้นให้มีศักยภาพในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้จริง โดยมีกระบวนการฝึกอบรมในเรื่องการสอบข้อเท็จจริงจากกรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติการรับเรื่องร้องทุกข์ การฝึกเขียนคำร้องคำฟ้องเป็นรายบุคคล และการจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นฟ้อง

295540_548634318492652_1348646811_n 487776_548602078495876_798018296_n

นางสาวชนญาดา จันทร์แก้ว วิทยากรฝึกอบรมกล่าวว่า เห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมรู้กฎหมาย รู้เรื่องสิทธิแรงงาน และช่องทางการเข้าถึงสิทธิมากขึ้น แต่คงต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียดและขวนขวายเรียนรู้ หาเวทีเพิ่มพูนทักษะมากขึ้นก็จะมีความสามารถในการช่วยเหลือแรงงานต่อไปได้จริง

นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย วิทยากรฝึกอบรมกล่าวว่า ภาพรวมผลของการฝึกอบรมเห็นว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ในการปรับใช้กฎหมายต่างๆผ่านช่องทางกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น มีทักษะในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเสนอแนะการดำเนินการด้านกฎหมายได้ แต่ก็ควรไปฝึกฝนเพิ่มเติมในเรื่องของการจับประเด็นและการตีความข้อกฎหมายให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายชนะ สุขสำราญ จากสหภาพแรงงานสมุนไพรไทย จ.อยุธยา กล่าวว่า จากเดิมที่ตนเองไม่ค่อยรู้เรื่องขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการดำเนินกระบวนการตามกฎหมาย ก็ได้ฝึกฝนเรียนรู้จนค่อนข้างมั่นใจว่าจะนำความรู้ไปช่วยเหลือคนงานได้

นายคำสิงห์ ไร่รัตน์ จากสหภาพแรงงานผลิตยางแห่งสมุทรสาคร กล่าวว่า ไม่เคยฝึกอบรมแบบนี้มาก่อน จากการเป็นกรรมการสหภาพที่ไม่ค่อยรู้กฎหมายแรงงานก็ได้มีความรู้เขียน คร.7 ได้ มั่นใจว่าจะให้คำแนะนำช่วยคนงานได้มากขึ้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 525009_548600888495995_1830883353_n

นางสาวสารภี สมบุตร จากสหภาพแรงงานยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากย่านรังสิต กล่าวว่าตนเองได้เรียนรู้จนเริ่มวิเคราะห์ปัญหาของแรงงานว่าเข้ากับข้อกฎหมายอะไรได้ คิดว่าจะช่วยคนงานได้ระดับหนึ่ง แต่ก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมให้เกิดความเชี่ยวชาญมากกว่านี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องแรงงานให้เข้าถึงสิทธิได้มากขึ้น

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า การฝึกอบรมแบบเข้มข้นจะทำให้แกนนำแรงงานมีทักษะในด้านกฎหมายที่จะสามารถนำไปช่วยเหลือให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเข้าถึงสิทธิได้มากขึ้น และขณะนี้แม้จะไม่มีวิกฤตภัยพิบัติ แต่ก็มีวิกฤตที่พี่น้องแรงงานหลายแห่งเผชิญอยู่ ต้องถุกนายจ้างปิดงานละเมิดสิทธิต่างๆ จึงเป็นโอกาสให้สามารถนำเอาความรู้ไปฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะได้ และก็จะเป็นการช่วยให้คนงานได้เข้าถึงสิทธิถูกละเมิดสิทธิน้อยลง ซึ่งก็จะถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างแกนนำด้านสิทธิแรงงาน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน