คสรท.ปัดไม่ทราบเรื่องชื่อถูกขบวนกรรมกรไทยเสนอเป็นสนช. เตรียมทำหนังสือแจงให้ถอน

Untitled-1

สรท.เตรียมทำหนังสือถึงองค์กรที่อ้างเป็นองค์กรขบวนกรรมกรไทย ขอให้ถอนรายชื่อที่เสนอให้เป็นสนช. เหตุไม่ควรเพราะไม่ได้มีการพูดคุย และไม่ได้ผ่านองค์กรในฐานะตัวแทน 

วันที่ 3 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรายงานการดำเนินการทำงานเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประเด็นปัญหาแรงงาน พร้อมทั้งได้รายงานเรื่องขบวนการกรรมกรไทยได้เสนอชื่อผู้นำแรงงาน 30 คน เป็นเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยได้มีการเสนอรายชื่อทั้งหมดไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยผู้นำแรงงานประกอบด้วยสภาองค์การลูกจ้าง สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สหพันธ์แรงงาน สหภาพแรงงาน และกรรมกรอิสระ โดยยึดถือประชาธิปไตยอย่างสันติ ที่เข้าร่วม และผลักดันการแก้ปัญหาทางด้านแรงงาน และการเมือง จึงได้เสนอรายชื่อตัวแทนของขบวนการกรรมกรไทยเข้าร่วมกับทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งขณะนี้มีรายท่านขาดคุณสมบัติ และยังแต่งตั้งไม่ครบ

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคสรท. กล่าวว่า ไม่เคยทราบเรื่องการเสนอชื่อตนเองเข้าไปเป็นสนช.มาก่อน ตามรายชื่อที่มีชื่อของตนเองปรากฏอยู่นั้นเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งขอให้เอารายชื่อของตนออกไป ด้วยไม่เคยมีการพูดคุยกันมาก่อน การที่จะไปทำการอะไรต้องมีมติที่ประชุมขององค์กรรับรอง ซึ่งก็ไม่เคยคิดที่จะเข้าไปเป็นสนช. อย่างไรให้องค์กร(คสรท.)ทำหนังสือชี้แจงต่อผู้ที่นำรายชื่อตนไปเสนอว่าให้ถอนชื่อออกเพราะไม่เคยคิดจะเข้าไปเป็นสนช.

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสรส.กล่าวว่า การเสนอชื่อตนเองไปเป็นสนช.ของขบวนการกรรมกรไทยนั้นไม่เคยทราบเรื่องมาก่อน การที่จะเข้าไปทำอะไรในนามองค์กรต้องมีการพูดคุยในฐานะความเป็นขบวนไม่ใช่ใส่ชื่อกันไปแบบลืมไปว่าทำหน้าที่ในฐานะผู้นำขบวน ทำงานมานานไม่เคยอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งด้วยวิธีนี้ ต้องการทำงานเวทีคู่ขนาดเพื่อเสนอประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข ซึ่งต้องมาคุยกันเรื่องข้อเสนอเรื่องสิทธิแรงงานในรัฐธรรมนูญ ที่เคยทำไว้นำมาดูเพื่อเสนอให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริง เสนอว่าให้ทำหนังสือถึงขบวนการกรรมกรให้เอาชื่อออก แม้ว่าจะเป็นความหวังดี หรือว่าที่มีคนมองว่า การนำรายชื่อผู้นำไปเสนอเป็นการจับเสือมือเปล่ามีประโยชน์แอบแฝงก็ตาม ตนให้นำชื่อตนออก และคสรท.ต้องทำหนังสือชี้แจงเรื่องนี้ต่อสังคมให้ทราบว่าคสรท.ไม่ได้เห็นด้วยในการเสนอชื่อเป็นสนช.

นายยงยุทธ์ เม่นตะเภา เลขาธิการคสรท.กล่าวว่า คงต้องทำหนังสือชี้แจง เพราะตอนนี้ก็มีการเข้าใจผิดว่าคสรท.มีการเสนอชื่อตัวแทนเข้าไปเป็นสนช. ในฐานะที่โดนนำชื่อไปเสนอให้เป็นสนช.ด้วยอย่างไรให้เอาชื่อตนเองออกเสีย เพราะการทำงานแบบนี้ไม่ชอบธรรมนำชื่อไปใส่โดยไม่ถามเลยไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปร่วมกันพร้อมมอบหมายให้เลขาธิการคสรท.ทำหนังสือชี้แจง และให้นำรายชื่อผู้นำส่วนของคสรท.ออก รวมถึงคุณสาวิทย์ แก้วหวานด้วย

ต่อมานายชาลี ลอยสูง ประธานฯได้รายงานถึงการดำเนินว่า ได้มีการยื่นหนังสือและติดตามเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงาน ในประเด็นต่างๆหลายเรื่อง เช่นกรณีสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทย บริษัททีเอ ออโตโมทีฟ คนงานมิชชลิน เอ็นทีเอ็นนิเด็ด ฟูจิตสึฯลฯหลายกรณีไม่มีความคืบหน้าแม้ว่าจะมีการร้องเรียนหลายครั้งทางกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดูแลและบังคับใช้กฎหมายยังคงนิ่งเฉย ส่งผลให้อย่างกรณีลูกจ้างบริษัททีเอฯเลิกจ้างคนงานหมดเหลือเพียง 7 คนที่เป็นกรรมการลูกจ้างที่ต่อสู้ทางคดีเป็นต้น พร้อมทั้งได้มีการกำหนดเรื่องการจัดเวทีเสวนา ทวงถามความคืบหน้าต่อประเด็นปัญหาแรงงาน การคุก และการละเมิดสิทธิแรงงานในวันที่ 15 ส.ค.นี้ โดยจะขอเข้าใช้พื้นที่ใต้ทุนกระทรวงแรงงานเป็นเวที และในวันเดียวกันสหภาพแรงงานไทยโซบิ ได้เข้าร้องเรียนต่อคสรท.เรื่องการถูกคุกคามทำร้ายร่างกาย การละเมิดสิทธิแรงงาน กรณีนายจ้างปรับเวลาการทำงานและเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วย โดยศสรท.มีการนัดเพื่อยื่นหนังสือต่อคสช.ในวันที่ 7 ส.ค.ที่กระทรวงกลาโหม

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน