คสรท.นำผู้เสียหายร้องขอความเป็นธรรมจากบริการสาธารณสุข

Untitled-1

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย รับเรื่องพาผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุขร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องค่าเสียหาย หลังต้องเสียภรรยาเสียชีวิตเนื่องจากรกลอกก่อนกำหนด

วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213 – 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ผู้แทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้เข้าร่วมเวทีสัมมนาเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุข และนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้พาผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ในเวทีสัมมนาเพื่อขอความเป็นธรรมจากการรับบริการสาธารณสุข ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายและสูญเสียภรรยาไป

โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายเพื่อขอความช่วยเหลือ จากการรับบริการสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรณีภรรยาคลอดบุตรแล้วเสียชีวิต ซึ่งในระหว่างการตั้งครรภ์ได้ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลในพื้น และมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด กระทั่งวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 04.00 ภรรยาของผู้เสียหายมีอาการปวดท้องและมีน้ำเดิน จึงได้พาภรรยาไปโรงพยาบาลเพื่อคลอดบุตร ในเวลาประมาณ 04.30 น. และได้นั่งรออยู่ที่หน้าห้องคลอดจนกระทั่ง เวลาประมาณ 08.30 น. พยาบาลได้ออกแจ้งว่าภรรยามีอาการช็อค เนื่องจากรกลอกก่อนกำหนดทำให้ชีพจรต่ำและมีเลือดออกจากช่องคลอด ต้องรีบทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนและให้ผู้เสียหายเซ็นต์ยินยอมการผ่าตัดภรรยา และในระหว่างที่นั่งรออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดก็จะมีทั้งหมอและพยาบาลออกมาแจ้งอาการทุกระยะว่า จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และหลังจากนั้นเวลาประมาณ 14.00 น. โดยประมาณ ก็ได้รับแจ้งจากพยาบาลว่า ภรรยาเสียชีวิตแต่บุตรรอดชีวิต ซึ่งในระหว่างการตั้งครรภ์ภรรยามีสุขภาพแข็งแรง และบุตรที่รอดชีวิตเป็นบุตรคนที่สาม จึงทำให้ผู้เสียหายไม่คาดคิดว่าภรรยาจะมาเสียชีวิตจากการคลอดบุตรในครั้งนี้

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน