คสรท.นัดอธิบดีถกแก้ปัญหาคนงานKFC พรุ่งนี้

คสรท.นัดอธิบดีสวัสดิการฯร่วมหารือแนวทางช่วยเหลือกรณีเลิกจ้างพนักงาน KFC นำโดยนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นายชัยสิทธิ สุขสมบูรณ์ รองประธานฯ และนายยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์ แห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมปรึกษาหาทางแก้ไข 

ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ประสานไปยัง นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือกรณีที่บริษัท ยัมเรสเทอรองส์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ ผู้บริหารและผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหารบริการด่วน KFC และ PIZZA HUT ในประเทศไทย ได้ประกาศเลิกจ้างผู้แทนพนักงานจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายกฤษ สรวงอารนันท์ นางสาวศิวพร สมจิตร และนางอภันตรี เจริญศักดิ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 นั้น เนื่องจากปลัดกระทรวงแรงงานติดภารกิจที่ต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้ นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นผู้แทนในการหารือ จากนั้นจะร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ในวันพรุ่งนี้ (13 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 น.) ที่กระทรวงแรงงานแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีการเลิกจ้างพนักงาน KFC

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และตัวแทนพนักงาน KFC จึงขอเรียนเชิญบรรณาธิการและสื่อมวลชนทุกท่านร่วมทำข่าวกรณีการเลิกจ้างพนักงาน KFC ในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ที่กระทรวงแรงงาน ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

09.30 น.        นัดหมาย คสรท. และพนักงาน KFC ที่กระทรวงแรงงาน 10.00 น. ประชุมหารือร่วมกับ นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และแถลงข่าวภายหลังการเจรจา 

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อฯ รายงาน