คสรท. นัดผู้นำแรงงานจัดแถลงข่าวแก้ปัญหาน้ำท่วม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค โลหะ และยานยนต์แห่งประเทศไทย  จัดประชุมเร่งด่วนวานนี้ (9 ตุลาคม 2554) กำหนดร่วมเปิดแถลงข่าวทำข้อเสนอรัฐ และขบวนการแรงงาน ในการช่วยเหลือแรงงาน พรุ่งนี้ เวลา 11.00 น. (11 ตุลาคม 2554) ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า วันนี้น้ำได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยาสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ อีเล็กทรอนิคหลายร้อยล้าน ตอนยนี้เท่าทราบคนงานได้เข้าไปช่วยนายจ้างในการกรอกทรายช่วยกันปิดกั้นน้ำไม่ให้เข้าโรงงาน เพื่อรักษาพื้นที่โรงงานไว้ เพราะหากไม่มีโรงงานก็ไม่มีเงินไม่มีค่าจ้าง ซึ่งตอนนี้น้ำได้ทะลักเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแล้ววานนี้ เสียหายอย่างมาก แม้ว่านายจ้างจะเร่งขนรถ สินค้าออกมาจากพื้นที่บ้างแล้วแต่ก็ไม่ทัน เห็นว่ารถต้องจมน้ำหลายพันคัน

ทางขบวนการแรงงานเห็นว่า ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ต้องกระทบกับทั้งนายจ้าง และลูกจ้างหลายแสนคน ที่อาจมีการปิดงานเพี่อฟื้นฟูสถานประกอบการ และอาจถึงขั้นตกงาน ซึ่งทางขบวนการแรงงานมีความเป็นห่วงพี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ รวมทั้งขอแสดงความเสียต่อนายจ้างที่ต้องประสบปัญหาด้วยเช่นกัน

วันนี้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้เปิดขอรับบิจาค เนื่องจากเกิดวิกฤติสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง อาทิ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอยุธยา และสถานการณ์ล่าสุดได้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา ทำให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ขอแสดงความเสียใจและแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ประสบภัยพิบัติ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงขอเรียนมายังท่านและองค์กรเพื่อขอความร่วมมือในการบริจาคอาหารและของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค หรืองบประมาณเพื่อจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็น ได้ที่ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 503/20 ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร 02-251-3170 โดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจะนำสิ่งของไปบริจาคในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 นี้  

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้มีการปรึกษากับทางผู้นำแรงงานหลายส่วน เพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มมากอีก โดยจะมีการจัดแถลงข่าวให้วันพรุ่งนี้ (11ตุลา 54) เวลา 11.00 น. โดยจะมีการจัดประชุมผู้นำแรงงานเพื่อระดมความคิดเห็นช่วงเวลา 09.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน