คสรท.จับมือOLUCและSC ทำคู่มือนักจัดตั้งแบบมืออาชีพ

Untitled-7กลุ่มแรงงานจากหลายพื้นที่ร่วมระดมสมอง หวังจะให้เป็นคู่มือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการขยายการจัดตั้ง

เมื่อวันที่14-15มิถุนายน2557คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3ได้ร่วมกับศูนย์กลางการจัดตั้งสหภาพแรงงาน(OLUC)และโซลิดาลิตี้เซ็นเตอร์ ประจำประเทศไทย(sc.ไทยแลนด์)จัดสัมมนาระดมความคิด เพื่อจัดทำคู่มือนักจัดตั้งแบบมืออาชีพ ณ โรงแรมบางไผ่ การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญนักจัดตั้งจากคสรท.และนักจัดตั้งจากสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศ รวมถึงผู้นำแรงงานจากหลายพื้นที่ ได้แก่พื้นที่ ชลบุรี ระยอง สระบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
Untitled-9Untitled-10

Mr.Robert Pajkovsky ผู้อำนวยการโซลิดาลิตี้เซ็นเตอร์ ประจำประเทศไทย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แสดงสถิติต่างๆเช่นจำนวนสมาชิกที่เริ่มลดลงเรื่อยๆ ผลิตภาพของแรงงานกับค่าจ้างที่ได้รับล้วนไม่เป็นธรรม CEO มีรายได้มากกว่ากรรมกรถึง 20 เท่า และสูงสุดถึง 383.4 เท่ากลุ่มคนรวยจะเป็นผู้ชี้ขาดทางการเมือง จากนั้นได้ยกตัวอย่างกรณีของสหภาพแรงงานอาหารและบริการประเทศไทย(KFC) ซึ่งถึงแม้จะมีผู้นำที่เข้มแข็งน่ายกย่อง แต่ผลที่เกิดกับสมาชิกเป็นอย่างไรในต่างประเทศเช่นที่อเมริกามีอุตสาหกรรมอาหารประเภท ฟาสต์ฟู้ด(อาหารจานด่วน)เพิ่มมากขึ้น นักจัดตั้งใช้วิธีการเลือกเป้าหมายและมีการณรงค์ให้ข้อเท็จจริงให้เห็นปัญหาอย่างต่อเนื่องจนมีคนงานเห็นด้วยกับการรณรงค์เรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับลูกจ้างร้านอาหารประเภท ฟาสต์ฟู้ด สามารถสร้างอำนาจต่อรองกับนายจ้างได้ ฉะนั้นนักจัดตั้งจึงต้องคิดกลยุทธที่เหมาะสมในการสร้างแรงกดดันให้มากขึ้น
Untitled-11Untitled-8

จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในเรื่องปัจจัยที่จะทำให้การจัดตั้งสหภาพแรงงานล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ และเรื่องคุณสมบัติของนักจัดตั้งที่ทำงานเต็มเวลาและนักจัดตั้งในพื้นที่ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการจัดตั้งที่ชัดเจน แผนการปฏิบัติการในการจัดตั้งฯภายใน 1ปีรูปแบบการบริหารจัดการงานจัดตั้งฯ เทคนิคและวิธีการในการจัดตั้งฯ

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน