คสรท.จัดแถลงข่าวค่าจ้าง300บาท 18 มค.นี้

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2554 คือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาคโดยจะดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท

ที่ผ่านมา นโยบายการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท นั้นได้สร้างความหวังให้กับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ และปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายดังกล่าวเป็นเหตุจูงใจสำคัญที่ทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับคะแนนเสียงจนสามารถเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่ในทางปฏิบัตินโยบายดังกล่าวกลับถูกบิดเบือนมาโดยตลอด ทั้งการเลื่อนระยะเวลาการขึ้นค่าแรงออกไปจากวันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2555 การประกาศปรับขึ้น 300 บาท เพียง 7 จังหวัด เท่านั้น รวมถึงยังมีเงื่อนไขที่ตามมาอีกมากมาย ทำให้พี่น้องแรงงานเกิดความคับข้องใจ ไม่เชื่อมั่น กลัวถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกจากนโยบายของรัฐบาลที่ลด และเลื่อนการปรับค่าจ้างไม่นิ่งยืนตามนโยบายที่ประกาศไว้

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จึงจัดประชุมเพื่อกำหนดท่าทีของผู้ใช้แรงงานต่อนโยบายและสถานการณ์ดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 พร้อมจัดแถลงข่าวเพื่อสอบความจริงใจในเวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ

นักสื่อสารแรงงานโครงการการพัฒนาสื่อ  รายงาน