คสรท.ค้านนำเงินสปส.จ่ายจำนำข้าว

ประกันสังคม2

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) แถลงคัดค้านรัฐบาลนำเงินกองทุนประกันสังคมหนึ่งแสนล้านบาทจ่ายโครงการจำนำข้าว ผู้นำร้องกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน แม้สงสารชาวนาที่เปรียบเหมือนพ่อแม่ แนะรัฐควรนำเงินกองทุนที่ใกล้เคียงกันมาจ่าย ไม่ควรเอาชีวิตชาวนาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ขู่จะเคลื่อนไหวหากรัฐบาลไม่ยุติการดำเนินการ เวียนหนังสือถึงมวลชนเตรียมพร้อมคัดค้าน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ออกใบแถลงข่าว “ขอคัดค้านการนำเงินกองทุนประกันสังคม 1 แสนล้านบาท มาจ่ายในโครงการจำนำข้าว ”

54

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกล่าวว่า ทราบว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการหารือเรื่องที่จะนำเงินจากกองทุนประกันสังคม 1 แสนล้านบาทเพื่อไปจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาในโครงการจำนำข้าว ข่าวนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนอย่างมาก ด้วยกองทุนประกันสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดสวัสดิการให้กับผู้ประกันตน ตั้งแต่รักษาพยาบาล คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทดแทนการว่างงาน ทุพพลภาพ เสียชีวิต และเมื่อชราภาพ ซึ่งการนำเงินไปใช้ในปัจจุบันก็ตรวจสอบยากมากมีความลับลมคมในอยู่แล้วในการบริหารจัดการกองทุน ผู้ประกันตนขอตรวจสอบยังยาก ผู้ใช้แรงงานจึงมีแนวคิดที่จะปฏิรูประบบประกันสังคมมาโดยตลอดเพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้ บริหารแบบโปร่งใสมีส่วนร่วมแบบจริงๆ หากรัฐบาลยังล่วงลูกเอาเงินไปใช้จ่ายแบบนี้ อนาคตผู้ใช้แรงงานคงแย่ เป็นภาระให้กับสังคมหากกองทุนหมด ทั้งนี้พี่น้องผู้ประกันตนที่ทราบข่าวได้โทรมาเพื่อสอบถามจำนวนมาก และพร้อมเคลื่อนไหวหากรัฐบาลไม่ยอมยุติแนวคิดที่จะเอาเงินประกันสังคมไปจ่ายให้กับโครงการจำนำข้าว

ปัจจุบันนี้รัฐบาลก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งยังเป็นหนี้กองทุนประมาณ 7.5 หมื่นล้านบาท ฉะนั้นอย่ารีดเลือดกับปูเลย บอกตามตรงไม่ไว้ใจรัฐบาล ถามว่าสงสารชาวนาหรือไม่สงสาร แต่ไม่เห็นด้วยที่จะเอาเงินจากประกันสังคมไปจ่าย รัฐบาลมีทางแก้อยู่แล้ว เงินกองทุนที่ควรจะใช้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรก็มีรัฐบาลอย่าคิดเอาเงินอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องไปใช้หนี้แบบนี้ มันกลายเป็นภาระประชาชนแทนที่การรับผิดชอบของรัฐ อย่าสร้างภาระให้กับคนจนเหมือนกันอย่างผู้ใช้แรงงานเพราะประกันสังคมคือหลักประกันชีวิตและอนาคต และหยุดนำประเด็นชาวนามาเป็นประเด็นต่อรองทางการเมือง เมื่อเป็นหนี้มีภาระก็ต้องจ่าย และเรียกร้องให้จ่ายให้กับชาวนาโดยเร็ว และอย่าหนี หรือทิ้งปัญหาให้เป็นภาระของคนจนอย่างเกษตรกร ชาวนา ผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ได้ออกหนังสือถึงสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมคัดค้านเต็มที่ ” นายชาลี กล่าว

นอกระบบ

ใบแถลงข่าว ขอคัดค้านการนำเงินกองทุนประกันสังคม 1 แสนล้านบาท มาจ่ายในโครงการจำนำข้าวทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้

สืบเนื่องจากที่มีรายงานข่าวจากสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือกับนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เพื่อขอกู้เงินจากกองทุนประกันสังคมจำนวน 1 แสนล้านบาท นำมาใช้จ่ายในโครงการจำนำข้าวให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 22 มกราคม 2557

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ในฐานะองค์กรแรงงานซึ่งมีจุดยืนเรื่อง “การสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลต่อการใช้จ่ายเงินในกองทุนประกันสังคม” มาโดยตลอด ขอคัดค้านอย่างถึงที่สุดต่อกรณีดังกล่าว ด้วยเหตุผลสำคัญ ดังนี้

(1) การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ามาแทรกแซงการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมเช่นนี้ เป็นภาพสะท้อนสำคัญที่ฝ่ายการเมืองกำลังเข้ามามีอำนาจบริหารจัดการในกองทุนประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ การบริหารจัดการกลายเป็นเรื่องของการขึ้นตรงกับฝ่ายการเมือง ขาดความเป็นอิสระ ยิ่งทำให้ไม่มีการถ่วงดุล ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีความโปร่งใส และทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกันตามมา

(2) แม้อำนาจการตัดสินใจในการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้จ่ายในรูปแบบต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ด สปส.)ก็ตาม แต่ที่ผ่านมาพบว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) มีความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมมาโดยตลอด เมื่อคณะกรรมการประกันสังคมได้มาโดยไม่โปร่งใสแล้ว โอกาสที่จะตัดสินใจเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายบนพื้นฐานของความไม่โปร่งใสก็จะมีสูงตามไปด้วย และยิ่งเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นมากยิ่งขึ้น

(3) เนื่องจากเงินกองทุนประกันสังคมเป็นเงินของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างทั้งจากมาตรา 33 และ 39 และมาตรา 40 ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ รวม 12,433,412 คน หรือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ แต่การตัดสินใจต่อการดำเนินการดังกล่าว ผู้ประกันตนไม่เคยได้รับรู้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแม้แต่น้อย ไม่มีการจัดเวทีและเปิดเผยข้อมูลถึงผลได้ผลเสียต่อการนำเงินไปใช้จ่ายในโครงการจำนำข้าว และขอประชามติจากผู้ประกันตนจำนวน 12 ล้านกว่าคน กล่าวได้ว่าสำนักงานประกันสังคมเป็นสำนักงานที่ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้ประกันตนมากที่สุด

(4) ในปี 2557 เป็นปีแรกที่ต้องมีการจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 126,110 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,270 ล้านบาท และในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในปีต่อๆมา ดังนั้นการที่รัฐบาลยิ่งนำเงินจากกองทุนประกันสังคมไปใช้และอาจไม่ได้คืนกลับมา ยิ่งจะสร้างความเสียหายและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมในอนาคต ทั้งๆที่ขณะนี้กองทุนประกันสังคมก็มีความสั่นคลอนอยู่พอสมควร และถ้าหากมีการนำเงินตรงนี้ไปใช้มากขึ้น ยิ่งสร้างความเสี่ยงต่อการทำให้กองทุนอาจล้มได้ในอนาคต และไม่สามารถจัดสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนได้อย่างครบถ้วน ที่ผ่านมามีบทเรียนหลายกรณีว่า คณะกรรมการประกันสังคมและนักการเมืองจะใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมอย่างไรก็ได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

P5010450P5010449

(5) กองทุนประกันสังคมมาจากการสมทบเงิน 3 ฝ่าย คือ ลูกจ้าง นายจ้าง รัฐบาล อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2553-2556 รัฐบาลได้ค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม รวมกว่า 63,200 ล้านบาทเศษ และจนบัดนี้รัฐบาลยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ยิ่งเป็นการสะท้อนถึงการให้อำนาจบุคคลเพียงบางคน บางกลุ่มในการนำเงินของผู้ประกันตนไปใช้ โดยขาดความรอบคอบและความโปร่งใสอย่างแท้จริง เป็นการแสดงเจตนาชัดเจนว่าเป็นการตัดสินใจของรัฐมนตรีและบอร์ด สปส.เพียงลำพัง ทั้งที่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นเจ้าของเงินกลับไม่มีส่วนตัดสินใจ แต่กลับต้องเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงเพียงฝ่ายเดียว

ดังนั้นคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ต้องยุติการดำเนินการดังกล่าวโดยทันที อีกทั้งสำนักงานประกันสังคมควรจะต้องยึดหลักการในเจตนารมณ์ของการประกันสังคมในการคุ้มครองแรงงาน มิใช่สนองเจตนารมณ์ของนักการเมือง ที่หวังแต่จะแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ประกันตนเสมอมา หากคณะกรรมการประกันสังคมยังคงดื้อดึง คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจะเคลื่อนไหวอย่างถึงที่สุดในทุกกรณีเพื่อยับยั้งเรื่องดังกล่าวนี้

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน