คสรท.เล็งเคลื่อนปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ หลังปีใหม่

PA090762

ขบวนการแรงงาน เล็งเตรียมดันรัฐปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำหลังปีใหม่ ย้ำหมดเวลาแช่แข็ง

วันนี้ (7ธ.ค.57) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมเสนอรัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยจะกำหนดการเคลื่อนไหวหลังปีใหม่นี้

นายชาลี ลอยสูง ประธานคสรท.กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันค่าครองชีพปรับสูงขึ้นมาก และการแช่แข็งค่าจ้างมาเป็นเวลา 2 ปีทำให้คุณภาพชีวิตของแรงงายแย่ลง และส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะผู้ใช้แรงงาน คือคนส่วนใหญ่ของประเทศ หากรายได้ไม่เพียงพอก็ขาดกำลังซื้อจับจ่ายใช้สอยส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งรัฐบาลได้มีการประกาศที่จะปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือนแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นตามอีก เป็นกระทบต่อผู้มีรายได้ต่ำอย่างพวกเราผู้ใช้แรงงาน จึงคิดว่าหลังปีใหม่จะมีการกำหนดร่วมกันกับอีกหลายองค์กรเพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคสรท.กล่าวว่า ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อประเด็นความต้องการปรับขึ้นค่าจ้าง โดยเสนอว่าควรมีการปรับขึ้นอย่างน้อย 320 บาทซึ่งต่ำกว่าที่คสรท.เคยมีการเรียกร้อง และทำการสำรวจ

ส่วนนางสาวธนพร วิจันทร์ กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้กล่าวว่า ส่วนของอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดสระบุรีได้ประชุม และมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ แต่อย่างไรก็ต้องดูกรรมการค่าจ้างกลางอีก อย่างไรคิดว่าคสรท.ควรมีการเคลื่อนไหวให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างและควรกำหนดร่วมกันให้ทุกจังหวัดมีตัวเลขเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่าง เป็นค่าจ้างหลายมาตรฐานอีก

ด้านนางสาวดาวเรือง ชานก กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กล่าวว่า ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดนครปฐม ซึ่งในการประชุมตัวแทนฝ่ายนายจ้างก็บอกว่าเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ก็ต้องอยู่กับนโยบายรัฐบาล หากประกาศปรับขึ้นค่าจ้างเท่าไรนายจ้างก็ต้องปรับตามนั้น

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน