คสช.ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวอีก 180 วัน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวออกไปอีก 6 เดือน หรือ 180 วัน มีผลตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2560 ถึง 1 มกราคม 2561
ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ช่วงเช้าวันนี้ 4 กรกฎาคม 2560  มีมติขยายกรอบเวลาบังคับใช้พระราชกำหนด หรือ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ออกไปอีก 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 1 มกราคม 2561 เพื่อให้แรงงานที่ทำผิดกฎหมายไปจดทะเบียน ดำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้อง 

ใน 4 มาตรา คือ มาตรา 101 ว่าด้วยการเอาผิดลูกจ้าง มาตรา 102 ว่าด้วยการเอาผิดนายจ้างที่รับคนมาทำงานในอาชีพพิเศษบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 122 ว่าด้วยการรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำงาน และมาตรา 119 ว่าด้วยการทำงานโดยไม่มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนทราบ

โดยในช่วงการปรับตัวขณะนี้ แรงงานต่างด้าวจะมีการเข้า-ออกประเทศเพื่อไปปรับเอกสารหรือแสดงสถานะตัวตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงอาจมีมาตรการเสริมโดยให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าว ส่วนเนื้อหารายละเอียดของคำสั่งฉบับสมบูรณ์นั้น ให้รอประกาศทางการ

บุญยรัตน์ กาญจนดิษย์ รายงาน