ครส.ชี้ให้นายจ้างรับ 3 แกนนำKFC เข้าทำงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์(ครส.) ได้มีการประชุมพิจารณาคำร้องของ 3 แกนนำพนักงาน KFC ที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากการรวมตัวจัดตั้ง สหภาพแรงงาน ซึ่งได้ยื่นคำร้องต่อ ครส. ช่วงเดือนกรกฎาคม 2554 เพื่อให้นายจ้างรับกลับเข้าทำงาน  
 
เวลา 15.30 น. (29ก.ย.54) คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) ได้มีความเห็นตรงกัน ว่า การกระทำการเลิกจ้างของนายจ้าง ขัดต่อ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 121 เป็นการกระทำไม่เป็นธรรม ให้นายจ้างรับพนักงานทั้ง 3 คน กลับเข้าทำงานหลังจากได้รับคำสั่งนี้
                                             วิสุทธิ์  เรืองฤทธิ์ เลขาธิการ สพ.ยานยนต์แห่งประเทศไทย