ครม.ผ่านมติผ่อนผันแรงงานข้ามชาติอยู่ต่อ 180 วัน

ข้ามชาติ

วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องห้วยจรเข้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการนำเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี

ที่ประชุมครม.ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี ที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) แต่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 180 วัน หรือจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้นายจ้างพาแรงงานข้ามชาติไปขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามขั้นตอนและสถานที่ที่กรมการจัดหางานกำหนด

ร้อยโทหญิงสุนิสา เลิศภควัตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า(สำนักข่าวไทย TNA News | 25 มี.ค. 2557) “ครม.มีมติอนุมัติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา กว่า 200,000 ราย ที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และทำงานในไทยครบ 4 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาตให้สามารถอยู่ต่อเป็นกรณี พิเศษอีก 180 วัน หรือ 6 เดือน หรือจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบความต้องการแรงงานของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการให้แรงงานนี้เข้าสู่ระบบการจ้างงานได้อย่างถูกต้อง”

ในส่วนของนายเสถียร ทันพรม ผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ ได้กล่าวถึงมติครม.วันที่ 25 มี.ค.ว่า ยังไม่ได้มีการประชุมในส่วนของเครือข่าย เพื่อหารือแนวทางกันในกลุ่ม แต่เท่าที่เห็นแม้มีมติก็ยังมีปัญหาการจับกุม โดยเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ทราบจากเครือข่ายสหภาพแรงงานที่กบินบุรี จังหวัดปราจีนมีตำรวจ 2-3 คันพร้อมรถควบคุมผู้ต้องขังไปดักจับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ของการประสางานหรือเป็นการปิดตาข้างเดียวของรัฐ มือหนึ่งผ่อนผัน มือหนึ่งก็จับกุม ทั้งกรณีการประทับตราอนุญาตอันนี้ก็ยังมีปัญหาแน่ในทางปฏิบัติ เพราะการทำอะไรของแรงงานข้ามชาติต้องผ่านนายหน้าเป็นผู้จัดการให้ ซึ่งเครือข่ายเคยขอให้ยกเลิกเสียเป็นการทำให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์ ค้าแรงงาน อย่างไรทางเครือข่ายคงต้องมีการประชุมหารือเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน