คปอ.ลูกจ้างเร่งบริษัทแก้ปัญหาลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม พ.ศ.2554   ณ บริษัททอผ้าลูกไม้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร  มีการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการ (คปอ.)  โดยได้มีการติดตามงานที่ประชุมในเดือนมิถุนายน 54  คือ 
เรื่องที่ 1. ให้บริษัทฯติดพัดลมในโรงอาหาร  
           2. จัดยาสามัญประจำบ้านให้พนักงาน  
           3. ให้บริษัทฯเปิดประตูระบายอากาศในห้องวัดผ้าที่มีละอองฝุ่นฝ้ายเยอะ 
     คณะกรรมการ คปอ.ฝ่ายลูกจ้างได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยขอให้บริษัทฯเร่งดำเนินการโดยเร็ว  และเสนอให้แจกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้พนักงานทุกคนก่อน เช่น  ผ้าปิดจมูก  และติดสัญลักษณ์บ่งชี้ความไม่ปลอดภัยตามจุดอันตรายต่างๆ 
     ที่ประชุมยังได้หยิบยกสติถิการเกิดอุบัติเหตุในเดือน มิถุนายน 2554 – กรกฎาคม 2554 ขึ้นมาพิจารณา ซึ่งมีอุบัติเหตุในการทำงานเกิดขึ้น คือ เศษเหล็กกระเด็นเข้าตา เฟืองเครื่องจักรหนีบมือ พัดลมตีหัว ตกเครื่องจักร เครื่องปั๊มลมกระแทกมือ และกระสวยหนีบมือ ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการให้คนงานได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนทุกราย  ตัวแทนบริษัทฯรับที่จะนำเรื่องการเกิดอุบัติเหตุไปเสนอฝ่ายบริหารเพื่อหาสาเหตุสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงานต่อไป
 
อรัญญา  ไชยมี   นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  รายงาน