คปค.จี้ปฏิรูปสิทธิ “ทันตกรรม”

ภาพเครือข่ายคปค.

 

เครือข่ายแรงงาน-ภาคประชาชน ขู่หากสิทธิทันตกรรมไม่เท่าสิทธิอื่น เตรียมล่าลายมือชื่อล้านชื่อเสนอนายก รอคำตอบภายใน 28 เมษายน หวังเป็นของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 8 เมษายน 2559 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ได้เข้ายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านนายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้เกี่ยวข้องได้มารับหนังสือด้วย

นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับเครือข่าย ฟ.ฟัน สร้างสุข และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ โดยได้มีการประชุมและจัดเสวนาหลายครั้ง โดยมีเครือข่ายทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน กรรมการประกันสังคม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่ประชุมมีมติร่วมกันให้เสนอการปฏิรูปประกันสังคม พัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับระบบประกันสุขภาพอื่น ดังนี้

ข้อเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมให้เท่าเทียมกับระบบหลักประกันสุขภาพอื่น

1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการบริการตามความเป็นจริง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

2. ฟันเทียมชนิดถอดได้เป็นฐานพลาสติกบนและหรือล่างได้ตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

3. เพิ่มการตรวจสุขภาพทางช่องปากประจำปี ทั้งในคลินิก โรงพยาบาลรัฐและเอกชน หรือเป็นหน่วยบริการเคลื่อนที่

ข้อเสนอด้านการบริการจัดการ

1. ให้คงการไปรับบริการที่หน่วยงานทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนได้ โดยเปิดรับคลินิกเอกชนเข้าร่วมโครงการประกันสังคม

2. ประกันสังคมจ่ายให้หน่วยบริการตามราคากลางที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยหน่วยงานบริการเบิกไปที่สำนักงานโดยตรง ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย

3. ต้องมีการประเมินมาตรฐานคลินิกและโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามระยะเวลาที่เหมาะสม

4. มีการเพิ่มมาตรการการตรวจสอบคุณภาพให้บริการและการเบิกจ่าย สร้างระบบตรวจสอบการเข้ารับบริการ เช่น การสุ่มเวชระเบียบ สุ่มถาม และตรวจช่องปากผู้บริการมีมาตรการลงโทษกรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตน ขอให้ดำเนินการให้เป็นของขวัญให้กับผู้ใช้แรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทางเครือข่ายฯจะขอฟังคำตอบจากสำนักงานประกันสังคม ในวันที่ 28 เมษายน 2559 หากไม่ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจจะล่าลายมือชื่อ 1 ล้านชื่อเสนอนายกรัฐมนตรี

ด้านตัวแทนสำนักงานประกันสังคม ได้รับข้อเสนอ พร้อมรับว่าจะนำข้อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด)ในวันที่ 12 เมษายน และนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการทางการแพทย์ในวันที่ 27 เมษายน 2559

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน