คนใช้แรงงานอยุธยาร้องสหภาพฯถูกพักงานไม่เป็นธรรม

 

คนใช้แรงงานอยุธยาร้องสหภาพฯถูกพักงานโดยไม่เป็นธรรม

นางสาว น้อง (นามสมมติ) สมาชิกสหภาพแรงงานนิเด็ด ร้องทุกข์ต่อสหภาพแรงงานฯให้ช่วยเหลือเรื่องนายจ้างให้พักงานไม่เป็นธรรม    โดยนางสาว น้อง ได้เล่าว่า  ทำงานอยู่ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาไม่ต่ำกว่า10 ปี  ได้รับใบประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่นหลายปีซ้อนการันตีความขยันในการทำงานให้กับบริษัท แต่ก็ยังถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างานโดยการให้ใบเตือนถึงขั้นหยุดพักงาน

 
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งวันนั้น นางสาว น้อง ได้ไปทำงานตามปกติ  ขณะกำลังปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ควบคุมเครื่องจักร 3 เครื่อง มีการหยุดเครื่องเพื่อทำความสะอาด 2 เครื่อง จึงได้ไปช่วยเพื่อนทำงานอีกเครื่องหนึ่ง แต่หัวหน้างานกล่าวหาว่าเดินไปคุยกับเพื่อน ตนเองตกใจและรู้สึกจะเป็นลมจึงหันหลังเดินออกไปสร้างความไม่พอใจให้กับหัวหน้างาน  หัวหน้างานจึงเรียก นางสาว น้อง มาให้ใบเตือนและให้เซ็นชื่อรับทราบใบเตือนความผิดที่เกิดขึ้น  ภายหลังนางสาว น้อง มีความเคลือบแคลงสงสัยในการให้ใบเตือนในหมวดที่ว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานถึงขั้นพักงาน  จึงได้ขอคำปรึกษากับทางสหภาพแรงงานนิเด็ด  สหภาพแรงงานฯจึงได้เขียนคำร้องทุกข์ถึงบริษัทว่าเป็นการลงโทษพนักงานเกินกว่าเหตุ แต่ทางบริษัทได้แย้งว่าสหภาพแรงงานฯไม่สามารถเขียนคำร้องทุกข์แทนพนักงานได้  ต้องให้พนักงานเป็นคนเขียนเอง สหภาพแรงงานฯ จึงนำเรื่องไปร้องต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความเห็นว่า นางสาว น้อง ได้เซ็นชื่อรับทราบในใบเตือนไปแล้ว และเป็นเรื่องของกฏระเบียบของบริษัท จึงไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ นายอุดม ไกรยราช ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง ได้ตั้งคำถามว่าจะมีใครหรือหน่วยงานใดบ้างที่จะช่วยให้เกิดความชัดเจนว่าแรงงานผิดจริงหรือไม่และจะช่วยแรงงานได้หรือไม่ อย่างไร                 

ฝึกจับประเด็นเขียนข่าวโดย นักสื่อสารแรงงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง