คนทำยางไทยจับมือสร้างเครือข่ายโลก

คนงานแม็กซีสมิชลินกับบัวลอย

สหพันธ์แรงงานสากล จัดสัมมนาความร่วมมือ และเครือข่ายอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย  ย้ำบริษัทอุสาหกรรมยางขณะนี้มีการรวมร่วมกลุ่มกัน เน้นสหภาพแรงงานควรรวมกัน เพื่อสร้างสมดุลในการต่อรอง

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 องค์กรสหพันธ์แรงงานสากล (IndustriALL)// ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมกลุ่มจาก ICEM  //กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี พลังงาน เหมืองแร่// IMF กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ// ITGLWF กลุ่มสิ่งทอ ตัดเย็บเครื่องหนัง  โดยนาย Helmut lense  ประธานอุตสาหกรรมยางโลก คุณ cyrille Pounghon เลขาธิการสหภาพอุตสาหกรรมยางโลก จัดสัมนาความร่วมมือและเครือข่ายอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย  ณ โรงแรมเวอโรนิก้า กรุงเทพมหานคร โดย มีตัวแทนสหภาพแรงงานในบรรษัทข้ามชาติเข้าร่วมสัมมนา 34 คน จาก 4 บริษัทยาง ประกอบด้วย สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย(แหลมฉบัง,ชลบุรี) สหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งประเทศไทย(มิชลินพระประแดง)สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาพนักงานกู๊ดเยียร์แห่งประเทศไทย, สหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย(กู๊ดเยียร์) สหภาพแรงงานบริจสโตนแห่งประเทศไทย(รังสิต,สระบุรี) สหภาพแรงงานโยโกฮาม่า(ระยอง)

คุณ สมาน พรประชาธรรม ตัวแทนผู้เข้าร่วมสัมมนากล่าวว่า อินดัสเตรียลออลย์ คือองค์กรแรงงานภาคอุตสาหกรรมระดับโลกที่รวมกลุ่มคนงานโดยเฉพาะ 3 อุตสาหกรรมหลักๆก็คือสหพันธ์เหล็กและโลหะโลกตัวย่อเดิมคือ IMF สหพันธ์สิ่งทอโลกส่วนของเราก็คือสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีพันธ์โลกรวมกันเป็น อินดัสเตรียลออลย์ เพื่อความเป็นหนึ่งและก็ง่ายต่อการจัดการ การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และเป็นนโยบายของอินดัสเตรียลออลย์ในเรื่องของการกระจายและส่งเสริมการรวมกลุ่มในประเทศไทย

ทั้งนี้การรวมกลุ่มที่ว่านี้โฟกัสเข้ามาที่เฉพาะกลุ่มยาง วัตถุประสงค์เพื่อมาตกผลึกมาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายยางในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอย่างเป็นรูปธรรมเพราะที่ผ่านมามีแนวคิดในการจะรวมกลุ่มยางมานานแล้วแต่ยังไม่เป็นรูปธรรม แต่ครั้งนี้คณะกรรมการสหภาพแรงงานทั้ง5แห่งมีข้อสรุปร่วมกันก็คือเราจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อนำสู่การรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นให้สหภาพแรงงานส่งตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังพร้อมกันนี้ เพื่อประสานหนุนช่วยกันทางด้านข้อมูลและการแลกเปลี่ยนในโอกาสเรื่องวิชาการต่างๆทั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราคนงานยางโดยตรง เพราะทุกวันนี้ข่าวล่าสุดคือ บริษัทในอุตสาหกรรมยางมีการรวมกลุ่มของผู้บริหารในสถานประกอบการยางอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นแล้วไม่ว่า จะเป็นแมกซิส โยโกฮาม่า มิชลิน กู๊ดเยียร์ ดันลอร์ป ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งว่า ย่างก้าวของการรวมกลุ่มยางในครั้งนี้ เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองโดยแท้จริงของคนงานให้มีสมดุลในการต่อรองกับบริษัทข้ามชาติที่ผมเอ่ยนามไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากมิชลินเป็นบริษัทข้ามชาติจากฝรั่งเศส การสัมมนาในครั้งนี้เราค่อนข้างจะโชคดี คือมีตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานบินตรงจากฝรั่งเศส คือ คุณ ชิริว ภุชงค์ เราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเข้มข้นและคิดว่าจะเป็นประโยชน์บนโต๊ะเจรจาอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงาน สวัสดิการ ข้อมูลในด้านการลงทุน การเพิ่มทุนตลอดจนแนวนโยบายของมิชลินซึ่งว่ากันว่าเป็นหนึ่งเดียวทั้งโลกแต่ในข้อเท็จจริงอาจจะลงลึกในรายละเอียดบนเจรจา

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการตั้งตัวแทนสหภาพเพื่อเป็นตัวประสานงานในการประชุมครั้งต่อไป

 

                                                                             สมหมาย ประไว นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก รายงาน