คนงาน ..เซ็งจำยอม รับเงินสงเคราะห์เหตุนายจ้างเบี้ยวค่าชดเชย

SAM_0071

คนงานนครหลวงยิ่งเจริญการทอ สุดเซ็งรับเงินสงเคราะห์ลูกจ้างจากรัฐ หลังนายจ้างเบี้ยวจ่ายค่าชดเชย โอดรับเงินมาไม่พอใช้หนีทำงาน10 ปีขึ้นไป ได้รับคนละ 27,000บาท ไม่ ถึง10 ปีได้รับ 18,000 บาท

เมื่อวันที่ 10 เมษายน2556 เวลา 15.00 น. พนักงานบริษัทนครหลวงยิ่งเจริญการทอ จำกัด คนงาน 46 คนหลังจากที่ถูกเลิกจ้างมานาน กว่า 5 เดือน นายจ้างได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้เพียงคน ละ 10,000 บาทเท่านั้นจากนั้นนายจ้างก็เบี้ยวเงินค่าชัดเชยของลูกจ้าง ไม่จ่ายอีกเลย และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม2555ที่ผ่านมาคนงานได้ไปยื่น กรอก คร.7 ไว้กับ พนักงานตรวจแรงงาน วังหวัดนครปฐม กว่าที่จะได้มีคำสั่ง ก็ดำเนินการเร่งลัดต่อพนักงานตรวจแรงงานให้มาจ่ายเงินกับลูกจ้างให้เร็วที่สุด ซึ่งพนักงานเดือดร้อน เรื่องค่าใช้จ่าย ต่อมาหลังจาก นั้น 90 วันผ่านไปทางแรงงานจังหวัดก็มีคำสั่งให้คนงานที่ลูกเลิกจ้าง ไปรับเงินสงเคราะห์ลูกจ้างที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้สั่งจ่ายเป็นเช็คเงินสดของธนาคารกรุงไทยสาขานครปฐม คนงานทำงาน 10 ปีขึ้นไป ได้รับคนละ 27,000บาท ไม่ ถึง10 ปีได้รับ 18,000 บาท นางสาวเกศแก้ว ทะเบียนธง กล่าวกับพนักงานทุกคนว่าวันที่เราควรที่จะนำเช็คขึ้นธนาคารกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาจึงได้พาคนงานทั้งหมดนำเช็คไปขึ้นเงิน ณ.ธนาคารกรุงไทยโลตัส นครปฐม ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือไม่มากนัก

SAM_0058SAM_0067

นางสังข์วาล ดิษฐ์ชาวนา อายุ 55 ปี ยังไม่มีงานทำ กล่าวว่า ใจจริงแล้วตนไม่อยากจะได้หรอกนะเงินก้อนนี้ อยากได้เงินค่าชดเชยจากนายจ้างมากกว่า เพราะความจริงต้องได้รับค่าชดเชยราว 70,000-90,000 บาทถือเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ควรได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน “รู้สึกเสียใจมากที่นายจ้างทำเช่นนี้ ตลอดเวลาที่ทำงานให้นายจ้างมากว่า 40 ปี การที่นายจ้างมาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย แล้วปล่อยให้รัฐมารับผิดชอบแทนด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ ลูกจ้างแบบนี้มันไม่เป็นธรรม เงินแค่นี้จะใช้จ่ายได้นานแค่ไหนกับชีวิตและอนาคตและครอบครัวอย่างไร ซึ่งเห็นว่าต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย โดยทางสมาชิกสหภาพแรงงานได้ร่วมกันลงขันให้กรรมการสหภาพแรงงาน เพื่อการได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย”

SAM_0055

ทั้งนี้คนงานหลายท่าน บอกว่าเงินจำนวนนี้ ต้องนำไปใช้หนี้สินที่ กู้ยืมเขามาใช้ก่อนหน้า ช่วงที่รอเงินค่าชดเชย เนื่องจากหลายคนสูงอายุแล้วยังไม่สามารถหางานทำได้ ส่วนการดำเนินคดีจะมอบหมายให้ ทางนิติกรแรงงานจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ฟ้องนายจ้างแทน พนักงานทั้งหมด

นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน