คนงาน กระจก ขยับ รับการเจรจาต่อรอง ปลายปี

ก.จก

สหภาพแรงงาน กลุ่มกระจกอาซาฮี ใน เครือ เอจีซี สัญชาติญี่ปุ่น นัดรวมตัว วิเคราะห์สถานการณ์ การเจรจาต่อรองปลายปีนี้ หลังจากรอมานาน 2 ปี ในช่วงที่ บริษัทฯ ลดทุกอย่างที่ขวางหน้า

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (19 เม.ย.57 ) สหภาพแรงงานกระจกไทยอาซาฮี ชลบุรี ร่วมกับ สหภาพแรงงาน เอจีซี ระยอง กำหนดจัดการประชุม แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการ แบ่งปันทรัพยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรสหภาพแรงงาน ในเครือ บริษัท เอจีซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 20 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน สหภาพแรงงาน เอสโซ่ ประเทศไทย เลขที่ 150/17-18 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้คนงานเริ่ม รู้สึกกังวลต่อความมั่นคงในอาชีพการทำงาน ที่ อยู่ร่วมกันมานาน ประกอบกับ ผลการเจรจาต่อรอง ของ สหภาพแรงงาน สาขา สมุทรปราการ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ของ 2 สหภาพ ทั้งใน ระดับ พนักงาน และ ระดับ ผู้บังคับบัญชา ไม่มีเอกภาพ พอที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้กับการเจรจาประสบผลสำเร็จดั่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้

ในเดือนตุลาคม 2557 นี้ ครบวาระ การแจ้งข้อเรียกร้อง ของ สหภาพแรงงาน สาขา ชลบุรี กับ สาขา ระยอง ด้วย คณะกรรมการ ทั้ง 2 แห่ง กังวลผลการเจรจาต่อรองครั้งที่จะถึงนี้ จะซ้ำรอย เมื่อปลายปีที่ผ่านมา จึงกำหนด จัดการประชุมดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ และ ทิศทางรอด ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

ในการนี้ ได้รับเกียรติ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม ในการประชุมนี้ด้วย อาทิ นายลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย หรือ TAM นายสพรั่ง มีประดิษฐ์ ประธานศูนย์กลางการจัดตั้งสหภาพแรงงาน หรือ Oluc และ นายชัยยุทธ ชูสกุล ประธาน สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย หรือ PCFT เข้าร่วมให้ความรู้ และ ดำเนินการประชุมร่วม ตลอดวัน

เริ่มจากนายชัยยุทธ ชูสกุล อภิปรายฉายภาพปัญหาการเจรจาต่อรองของพี่น้อง สหภาพแรงงาน มิชลิน แห่งประเทศไทย และ บทบาท การหนุนช่วย จาก พี่น้อง สหภาพแรงงาน ผู้ผลิตยางรถยนต์ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานในเครือของ มิชลิน สัญชาติ ฝรั่งเศส ด้วยกัน

นายลาเร่ อยู่เป็นสุข บรรยาย ทางรอดของแรงงานไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ใน ทิศทาง ของ สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบ สหภาพแรงงานประเภทสถานประกอบการเดียวกัน กับ สหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน และ กระบวนการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรอย่างยั่งยืน

นายสพรั่ง มีประดิษฐ์ ให้คำแนะนำ ข้อสังเกต และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปฏิรูปองค์กรไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สรุปการประชุมยังไม่มีความชัดเจนใดๆ จึงมีกำหนดประชุมร่วมกัน ครั้งต่อไป ใน ต้นเดือน พฤษภาคม 2557

เครือ บริษัท เอจีซี กระจกไทยอาซาฮี ประเทศไทย มี สถานประกอบการ 3 แห่ง ในจังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี และ ระยอง ผลิตกระจกแผ่นเรียบ สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ มี สหภาพแรงงาน 4 แห่ง เป็นสหภาพแรงงาน ระดับปฏิบัติการ 3 แห่ง , ระดับผู้บังคับบัญชา 1 แห่ง

พีรศักดิ์ สกุลเขียว นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก รายงาน