คนงานไฟฟ้า ทบทวนบทบาทการทำงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิ่งหาคม 2555  ที่ สายธารรีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี  คณะกรรมการสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ แห่งประเทศไทย  นำโดย นาย จงรักษ์ สุพลจิตร์  ประธาน ได้มีการสัมมนาเชิงกลยุทธ์เพื่อทบทวนบทบาทขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของบทบาทขององค์กร พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์  กิจกรรมที่ทำมาในรอบปี ว่าเป็นเช่นไร
 

ทั้งนี้ นายจงรักษ์  สุพลจิตร์  ได้กล่าวในที่ประชุมว่า  การที่องค์จะเดินไปข้างหน้านั้น จะต้องมีการทบทวนบทบาทของตัวเองเพื่อเป็นวิเคราะห์การทำงานของตัวเอง  เพื่อจะได้เป็นบทเรียนเพี่อจะเป็นพัฒนาตัวเองในอนาคตข้าง ถ้าเราไม่มีการทบทวน ผลงานของเราก็เหมือนกันเราไม่มีกระจกเพื่อจะส่องดูตัวเอง แล้วเราจะแต่งตัวอย่างไง เพื่อให้สวยงามได้ ฉะนั้นการที่องค์กรมีการทบทวนภารกิจที่เราทำในรอบปีเป็นสิ่งที่ดีมาก และควรมีการสัมมนาในรูปแบบนี้ทุกๆปี ตลอดไป
 

นายชาลี  ลอยสูง ประธานที่ปรึกษา สหพันธ์ฯ และประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้กล่าวในที่ประชุมว่า  องค์กรส่วนใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกวันนี้ ก็เพราะองค์กรเหล่านั้นได้มีการทบทวนบทบาทตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการที่เราทบทวนในสิ่งที่เราทำมาแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรา มองเห็นปัญหา ความผิดพลาด ของเราเอง ฉะนั้น ถ้าองค์กรต้องความเจริญก้าวหน้าจะต้องมีการทบทวน เพื่อวางแผน นโยบายไปข้างหน้าในอนาคตต่อไป
 
การสัมมนาในครั้ง ได้มีนโยบายร่วมกันในคณะกรรมการทั้งหมด 6 ข้อด้วยกัน เพื่อเป็นแผนงานในรอบปี ดังต่อไปนี้ 
 
1.  จะต้องมีการส่งเสริมคุณภาพสมาชิก ที่อยู่ในองค์กร
2.  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง ของสหพันธ์
3.  รณรงค์การเก็บค่าบำรุง  เป็นเปอร์เซ็นต์ และให้บริษัทหักให้
4.  สร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้นำรุ่นเก่า
5.  รณรงค์ให้มีการประชุมให้เต็ม 100%
6.  จัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่างๆ เพื่อ กรรมการ และ สมาชิก
 
ในครั้งนี้เป็นนโยบายที่กรรมการสหพันธ์ฯ จะต้องปฏิบัติภายใน 2 ปี นับจากนี้ เพื่อเป็นสิ่งที่สร้างความพัฒนาขององค์กรต่อไป
 
ทวี  ประดับศรี นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ  รายงาน