คนงานไดนามิคสู้ถึงชั้นศาลต้องการสร้างบรรทัดฐานการต่อสู้

การต่อสู้ของคนงานบริษัทไดนามิค  โปรโมชั่น  จำกัด  จากการร้องเรียนไปที่กระทรวงแรงงานและคนงานได้ไปยื่นคำร้องกรอก คร.7  จนมีคำสั่งให้จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายและเงินค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างแต่นายจ้างไปยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งในขณะนี้อยู่ในกระบวนการของศาลที่เจ้าหน้าที่ประนีประนอมมีการนัดไกล่เกลี่ยมาแล้ว  2  ครั้ง  ซึ่งนายจ้างพยายามที่จะขอไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างรับเงินค่าชดเชยต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งจนถึงในขณะนี้บริษัทก็ยังไม่มีการเปิดงานให้คนงานทำ  รวมถึงในส่วนที่ไม่เรียกร้องสิทธิใดๆกับบริษัทได้ทำงาน

 
นางสาวนิรัตน์    การบูรณ์   ตัวแทนคนงานบริษัทไดนามิค กล่าวว่าปัญหาของคนงานไดนามิคในขณะนี้ที่ได้มีการดำเนินการร้องเรียนทั้ง  27  คน  ในชุดแรกอยู่ในกระบวนการชั้นศาล  มีการพิจารณาในคดีของ  5  คน  ที่ฟ้องร้องเรียกค่าจ้างค้างจ่ายและเงินค่าชดเชย  ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยแล้ว  2  ครั้ง  แต่บริษัทต้องการจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด  ตัวแทนลูกจ้างทั้ง  7  คน  ต้องการให้จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายและเงินค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด  และในวันที่  18  กันยายน  2555   ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยอีกครั้ง  และแจ้งว่าจะนัดเป็นครั้งสุดท้ายให้จบทั้ง  2  ฝ่าย  จากการประชุมหารือของคนงานในวันที่  5 และ  13  สิงหาคม  2555  ได้มีข้อสรุปร่วมกันการต่อสู้ของคนงานในขณะนี้เพื่อต้องการสร้างบรรทัดฐานในการต่อสู้  หากมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นและบริษัทสามารถป้องกันได้แต่ไม่ยอมป้องกัน  อีกทั้งยังมีการปิดงานยาวนานถึง  8  เดือน  ทั้งที่เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติตั้งแต่เดือนธันวาคม  2554  
 
ปัญหาที่ตามมาในขณะนี้คือ การใช้สิทธิกองทุนประกันสังคมของคนงาน  นายจ้างไม่แทงรายชื่อว่าเลิกจ้าง  จึงไม่สามารถใช้สิทธิประกันการว่างงานได้  และไม่สามารถรักษาได้  เช่นการเจ็บป่วย  การทำฟัน  ต้องให้นายจ้างเซ็นรับรองถึงจะใช้สิทธิได้   
นางสาวดาวเรือง  ชานก   นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  รายงาน