คนงานโวยถูกลดค่าจ้าง บริษัทอ้างปรับโครงสร้างใหม่

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 พนักงานบริษัททำชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปย่านอ้อมน้อย จ. สมุทรสาคร ได้มาร้องเรียนกับอาสาสมัครสิทธิแรงงาน เรื่องที่บริษัทปรับค่าจ้างให้พนักงานทุกคนทั้งคนงานเก่าและใหม่เท่ากันหมดที่ 215 บาทต่อวันทั้งที่ค่าจ้างเดิมสูงกว่า ถึง 11 บาท คือรับค่าจ้างวันละ 226 บาทเนื่องจากได้รับการปรับค่าจ้างมาโดยตลอดระยะเวลาที่ทำงานมา 10 ปี ก่อนที่บริษัทจะแจ้งให้พนักงานทราบว่าจะมีการปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่ในปี 2554 ก่อนที่มีการเรียกพนักงานไปทำความเข้าใจทีละกลุ่ม

โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 บริษัทได้เรียกพนักงานไปชี้แจงทำความเข้าใจถึงโครงสร้างค่าจ้างแบบใหม่ว่า จะมีการปรับฐานค่าจ้างให้พนักงานทุกคนเท่ากันหมดคือ 215 บาท เดิมทีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำทุกครั้งบริษัทจะปรับตามยอดเงินที่เพิ่มขึ้น เช่นเดิมทีรับ 206 บาท เมื่อมีการประกาศว่าจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัด 10 บาท พนักงานจะต้องได้รับค่าจ้าง 216 บาท  ทำให้พนักงานที่ได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าเสียเปรียบพนักงานที่เข้าใหม่เพราะถูกลดค่าจ้างทั้งนี้จะเริ่มใช้ในวันที่20กุมภาพันธ์ เพราะบริษัทแห่งนี้ตัดยอดเงินค่าจ้างทุกวันที่ 10 และจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งทุกวันที่ 20ของทุกเดือน

ด้านนายมงคล ยางงาม อาสาสมัครสิทธิแรงงาน ได้ชี้แจงกับคนงานว่า บริษัททำเช่นนี้ถือว่าเป็นการลดเงินค่าจ้างซึ่งจะกระทำไม่ได้หากลูกจ้างไม่ยินยอมดังนั้นให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้างในวันที่ 20 มกราคม 2554 ซึ่งจะเป็นการจ่ายค่าจ้างสองอัตราคือช่วงเดือน 21 ธันวาคม 2553 ถึง 10 มกราคม 2554 เพื่อดูว่าบริษัทจะจ่ายให้อย่างไรและในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินในอัตราโครงสร้างค่าจ้างใหม่ จากนั้นจึงเขียนคำร้องแบบ คร.7 เพื่อแจ้งพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 123 พนักงานตรวจจึงจะสอบสวนและวินิจฉัยภายใน 60 วันเมื่อวินิจฉัยแล้วลูกจ้างมีสิทธิได้รับจะมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายภายใน 30 วัน ซึ่งคนที่เขียนคำร้องเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับ เมื่อคนงานได้รับคำอธิบายจนเป็นที่พอใจแล้วจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน

 มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน