คนงานโตชิบาฯ 1,000 กว่าคนบุกกระทรวงแรงงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 10.00 น. ประธานสหภาพแรงงานฟูจิตสึกรุ๊ปแห่งประเทศไทย (นายอภิรมณ์  แพไธสงค์) นำพนักงาน 1,000 กว่าคน บุกกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯและคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเลขานุการรัฐมนตรี (นายสง่า  ธนสงวนวงศ์) และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอาทิตย์  อิสโม)  มารับเรื่องเพื่อให้เรียกนายจ้างบริษัทโตชิบา สตอเรจน์ ดีไวด์ ไทยแลนด์ จำกัด และนายจ้างบริษัทเวสเทริน์ ดิจิตตอล มาชี้แจงความชัดเจนกับลูกจ้างและจัดทำข้อตกลง เรื่องบริษัทโตชิบาฯกับบริษัทเวสเทริน์ฯ (WD) จะควบรวมกิจการ หรือขายกิจการ  เพราะพนักงานเกิดความกังวลใจหลายเรื่อง เช่น กลัวถูกเลิกจ้าง  ค่าจ้างและสภาพการจ้างต่างๆจะคงเดิมหรือไม่ ?  
 
ประธานสหภาพฯกล่าวว่าเมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2555 บริษัทโตชิบาฯ ได้เรียกพนักงานมาประชุมชี้แจงกับพนักงานของบริษัท  โดยบอกว่าได้ขายกิจการให้กับบริษัทเวสเทริน์ ดิจิตตอล (WD) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555  ซึ่งบริษัทฯไม่ได้ชี้แจงรายรายละเอียดแต่อย่างไร  เพราะปัจจุบันคนงานหยุดงานมา 5 เดือนกว่า (เดือนตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555)  ถึงแม้จะได้ค่าจ้าง 100% ระหว่างความชัดเจนของการดำเนินกิจการ  แต่ก็ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพของแรงงานและครอบครัว  
 
เลขานุการรัฐมนตรีฯกล่าว  ยืนยันว่านายจ้างไม่ย้ายฐานการผลิตแน่นอน  และในวันนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้นัดนายจ้างบริษัทโตชิบาฯคุยที่สำนักงานสวัสดิการฯจังหวัดปทุมธานี  และขอให้ทางตัวแทนสหภาพไปเจรจากันที่สำนักงานสวัสดิการฯจังหวัดปทุมธานี   และสหภาพฯก็เพิ่งจะยื่นหนังสือถึงบริษัทฯและเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555  ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการฯทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่ชักช้า 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่าทราบข่าวมาก่อนหน้านี้  บริษัทโตชิบาฯกับบริษัทเวสเทริน์ฯ (WD) จะควบรวมกิจการ  แต่อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือ  ทางกระทรวงฯได้จัดทีมเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ไปพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน  ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลา 13.30 น. 
 

ประธานสหภาพฯกล่าวอีกว่า  วันนี้ที่พาสมาชิกและพนักงานมาก็อยากจะขอความช่วยเหลือให้ท่านเลขาฯช่วยเรียกนายจ้างมาพูดคุยถึงความชัดเจนและหลักประกันของพนักงานฯ ตั้งแต่น้ำท่วมจนถึงปัจจุบันระยะเวลากว่า 6 เดือนกว่าที่พนักงานอยู่ด้วยความกังวลใจ  หวาดระแวงที่ต้อง เจรจาที่กระทรวงฯ  เพราะเป็นมติจากสมาชิกสหภาพและพนักงานที่มากันวันนี้  แต่จู่ๆจะให้ไปเจรจาที่ปทุมธานีคงไม่ได้เพราะเป็นมติที่คุยกับสมาชิก  หากการเจรจาไม่มีความคืบหน้าก็จะไม่กลับ 
 
พนักงานได้นั่งรอผลการเจรจา ของผู้แทนสหภาพแรงงานกับฝ่ายนายจ้างบริษัทโตชิบาฯ นายจ้างบริษัทเวสเทริน์ฯ (WD) และเจ้าหน้าที่จนกระทั่งได้ข้อสรุปดังนี้
 
1.  เรื่องการซื้อ-ขายหุ้น  การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง  ให้เป็นไปตามสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการบริหารก็จะแจ้งให้พนักงานประนอมและสหภาพแรงงานฯทราบ
 
2.  บริษัทโตชิบาฯในระหว่างที่กำลังฟื้นฟูกิจการ  อนุญาตให้พนักงานไปทำงานที่อื่นได้  โดยบริษัทฯยังคงจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ 100% และหากบริษัทสามารถเปิดดำเนินการได้จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  โดยจะไม่มีการเลิกจ้างเราะเหตุที่ไปทำงานที่อื่น
 
3.  หลังจากบริษัทฯเปิดดำเนินกิจการตามปกติแล้ว  ยังคงสภาพการจ้างเดิมทุกประการ
 
4.  บริษัทโตชิบาฯคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณ 6 เดือนข้างหน้า  และจะติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดดำเนินกิจการแจ้งให้พนักงานทราบอีกต่อไป
 
5.  บริษัทฯจะมีการปรับค่าจ้างให้พนักงานซึ่งมีผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ  โดยจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 16 เมษายน 2555  โดยจะหารือกับสหภาพแรงงานฯก่อนที่จะมีการปรับค่าจ้างตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 
(สุธิลา  ลืนคำ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์แรงงานรังสิต-ปทุมธานี รายงาน)