คนงานเอ็น แอนด์อี ขอนายจ้างแจง จ้างงานต่อหรือเลิกจ้าง

คนงานบริษัท เอ็น แอนด์ อี (ประเทศไทยจำกัด ผลิตภัณฑ์พลาสติก ประกอบกิจการ ส่งออก มีคนงานรวม 80 คน ร้องทุกข์ต่อ ศูนย์ช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียงมีปัญหาตั้งแต่น้ำท่วม 12 ตุลาคม 2554 ไม่ได้รับค่าจ้าง และคนงานได้รวมกันไปติดต่อนายจ้างที่บริษัทฯ ได้รับคำตอบว่าไม่มีเงินจ่าย

ปัญหาคือนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ในส่วนของหัวหน้างานร้อยละ 75 และให้เข้าไปทำงาน คนงานทั้งหมดต้องการให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้เหมือนกับหัวหน้างาน เพราะคนงานส่วนใหญ่อายุ 36- 45 ปี ทำงานมานาน บางคนมากกว่า 10 ปี คนงานต้องการรายได้คือ ค่าจ้าง และต้องการให้นายจ้าง ชีแจงให้ชัดเจนว่า จะเปิดทำงานเมื่อไร หากไม่เปิดก็ให้เลิกจ้างจ่ายค่าชดเชย เพื่อจะได้หางานใหม่ทำ ซึ่งนายจ้างจะเรียกคุยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 คาดว่า นายจ้างจะเรียกคนงานกลับเข้าไปทำงานแล้วจ่ายค่าจ้างเพียงร้อยละ 75 (ปัจจุบันคนงานค่าจ้างวันละ 195 บาท)  หากไม่ทำงานก็ไม่ได้รับค่าจ้าง ขณะนี้นายจ้างรอสั่งเครื่องจักรใหม่มาจากประเทศญี่ปุ่น และนายจ้างจะขอให้มีการเจรจา เพื่อตัดสวัสดิการรถรับส่งคนงาน โดยจ่ายค่าเดินทางให้คนงานวันละ 30 บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการเดินทางมาทำงาน สำหรบคนงานที่อยู่บ้านไกลในต่างจังหวัดค่าเดินทางระหว่างตำบล หรืออำเภอค่าใช้จ่ายสูงมาก ได้ร้องคร.7 รวม 26 คน และรอให้มีการเรียกจากเจ้าหน้าที่รัฐ นายจ้างเพื่อการไกล่เกลี่ย

ทั้งนี้ นายจ้างได้มีการออกใบรับรองให้คนงานสามารถไปทำงานที่อื่นได้ โดยถือว่า ยังเป็นลูกจ้างของบริษัทฯอยู่

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน