สหภาพเอ็นเอ็กพีแจง ถูกปิดงานเกือบ 2 เดือน นัดเจรจา 19 เมษานี้

P3040976

สหภาพแรงงานเอ็นเอ็กพี แมนูแฟคเจอริ่ง ได้ออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงสถานการณ์การถูกนายจ้างปิดงานว่า ในสถานการณ์ของสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กพีฯ กรณีถูกบริษัทฯ ปิดงานเฉพาะสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นมานั้น สหภาพแรงงานเอ็น เอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง กับ บริษัท NXP แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการเจรจาข้อพิพาทแรงงาน ในส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อ 1. ที่บริษัทฯ ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานกะในการทำงาน / วัน เวลาในการทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าเบี้ยเลี้ยงเข้ากะ โดยมีรูปแบบการทำงาน 3 กลุ่ม 2 กะ ทำงาน 4 วัน แล้วให้หยุด 2 วัน เวลาทำงานวันละ 12 ชม. พัก 1.5 ชม. นายวัลลพ ชูจิตร์ ประธานสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กพีฯ กล่าวว่า เพราะเหตุที่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และเวลาการทำงานดังกล่าว มีผลกระทบกับพนักงานในด้านค่าจ้างที่ลดลง (เดิมทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน)  ปัญหากับครอบครัว สุขภาพความปลอดภัย การเดินทาง ฯลฯ ทั้งนี้ในวันที่ 19 เมษายน 2556 ทางสหภาพแรงงานได้มีการกำหนดการจัดทำบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก ก่อนที่จะเดินทางเป็นเจรจาตามนัดที่กระทรวงแรงงานในช่วงบ่าย

สหภาพแรงงานเอ็นเอ็กพี แมนูแฟคเจอริ่ง ได้ออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงสถานการณ์การถูกนายจ้างปิดงานว่า ในสถานการณ์ของสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กพีฯ กรณีถูกบริษัทฯ ปิดงานเฉพาะสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นมานั้น สหภาพแรงงานเอ็น เอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง กับ บริษัท NXP แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการเจรจาข้อพิพาทแรงงาน ในส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ได้ตกลงกันไปแล้ว มีข้อยุติในทุกข้อตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ตามบันทึกการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน ครั้งที่ 9

P4140384P3040979

แต่ที่เป็นปัญหาต่อเนื่องและบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิปิดงานกับสมาชิก คือในข้อเรียกร้องของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในข้อ 1. ที่บริษัทฯ ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานกะในการทำงาน / วัน เวลาในการทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าเบี้ยเลี้ยงเข้ากะ โดยมีรูปแบบการทำงาน 3 กลุ่ม 2 กะ ทำงาน 4 วัน แล้วให้หยุด 2 วัน เวลาทำงานวันละ 12 ชม. พัก 1.5 ชม. ซึ่งสหภาพแรงงานฯ และผู้แทนการเจรจา ยังไม่ตกลงยินยอมด้วย

P3040971

นายวัลลพ ชูจิตร์ ประธานสหภาพแรงงานเอ็นเอ็กพีฯ กล่าวว่า เพราะเหตุที่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และเวลาการทำงานดังกล่าว มีผลกระทบกับพนักงานในด้านค่าจ้างที่ลดลง (เดิมทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน)  ปัญหากับครอบครัว สุขภาพความปลอดภัย การเดินทาง ฯลฯ  ทำให้พนักงานต้องรับภาระที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การทำงาน  จึงไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง ทางสหภาพแรงงานฯ ได้พยายามอย่างยิ่งในการหาแนวทางเพื่อยุติข้อพิพาทแรงงาน ด้วยการเสนอรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพนักงาน สอดคล้องกับการผลิตของบริษัทฯ และไม่มีผลกระทบต่อจรรยาบรรณ EICC แต่บริษัทฯ ไม่ยอมรับ

P3220589เอ็นเอ๊กซ์พี3

“ได้เสนอต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ฯ ในการเจรจาไกล่เกลี่ย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ที่กระทรวงแรงงาน ทั้งสองฝ่ายตกลงหาแนวทางยุติข้อพิพาทแรงงาน โดยตกลงให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) พิจารณาวินิจฉัย ในข้อเรียกร้อง ข้อ1 ทั้งหมดของบริษัทฯ เกี่ยวกับวันทำงานและวันหยุด ต่อมาได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยอีกครั้งวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่กระทรวงแรงงาน ผู้แทนการเจรจาฝ่ายบริษัทฯ ยังคงยืนยันตามเดิม ตามบันทึกการเจรจาไกล่เกลี่ยวันที่  4 เมษายน 2556 คือให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) พิจารณาวินิจฉัยเฉพาะวันทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน โดยไม่ยินยอมให้วินิจฉัยข้อ 1 ทั้งหมด จึงยังหาข้อยุติไม่ได้ และนัดเจรจาไกล่เกลี่ยครั้งต่อไป ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ข้อพิพาทแรงงานและการปิดงานจึงยังไม่ยุติ สหภาพแรงงานฯ  ยังคงยืนยันไม่ยอมรับรูปแบบการทำงานที่บริษัทฯ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จนกว่าจะได้รับคำตอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ฯ  ผู้แทนการเจรจา กรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานฯ  จึงปักหลักชุมนุมบริเวณพื้นที่ด้านข้างบริษัทฯ แยกหลักสี่ (หยุด 2) ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.  และยืนยันการต่อสู้ เรียกร้องความเป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จนกว่าจะถึงที่สุด และขอขอบคุณสหภาพแรงงาน องค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด” นายวัลลพ กล่าว

ทั้งนี้ในวันที่ 19 เมษายน 2556 ทางสหภาพแรงงานได้มีการกำหนดการจัดทำบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกที่ยังร่วมกันเรียกร้อง และรอข้อตกลงสภาพการจ้างที่เป็นธรรมระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้าง โดยหนึ่งในสมาชิกสหภาพแรงงานฯกล่าวว่า อยากกลับเข้าทำงาน อยากให้เหตุการณ์กลับไปเป็นเช่นเดิม เพราะลูกจ้างก็ต้องพึ่งการจ้างงาน นายจ้างก็ต้องพึ่งกำลังแรงงานในการผลิต เรารู้ว่าบริษัทก็มีปัญหาเรื่องการผลิตอยู่เช่นกัน การที่ทำงานมานานนับสิบปีก็รักบริษัทแน่นอนเราไม่ต้องการให้เกิดความเสียหาย แต่เราก็ต้องการความเป็นธรรม อยากให้เห็นใจลูกจ้างด้วยอย่าเอาเปรียบกันมากนัก

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน